19 czerwca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomościKredyt hipoteczny - możesz go spłacić wcześniej

Kredyt hipoteczny - możesz go spłacić wcześniej

 

 kredyt hipoteczny spłata

 

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu  z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE (zwana dalej Dyrektywą 2014/17/UE) oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

 

Regulacja ta obowiązuje już od 22 lipca 2017 roku, jest najważniejszym aktem prawnym dotyczącym rynku kredytów konsumenckich,  przewiduje szereg rozwiązań, które mają przyczynić się do wzmocnienia pozycji kredytobiorcy.

 

 

Nowe przepisy dopuszczają m.in.  możliwość  spłaty całości lub części kredytu hipotecznego  przez konsumenta w każdym czasie, jeżeli  ten zdecyduje się na spłatę całości zobowiązania przed terminem - całkowity  koszt zostanie  obniżony o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające na okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą. Z tego tytułu strony umowy będą mogły zastrzec w umowie rekompensatę a zasady jej udzielania są uzależnione od oprocentowania kredytu – w przypadku zmiennej stopy procentowej rekompensata za spłatę przed terminem, tj. w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie może przekraczać wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, a w żadnym razie nie może być wyższa niż 3% spłacanej kwoty kredytu. Jeżeli do zakończenia umowy kredytu hipotecznego zgodnie z terminem wskazanym w umowie pozostało mniej niż rok, wysokość naliczonych odsetek nie może być wyższa niż odsetki przypadające za okres pozostały do zakończenia umowy. Rekompensata nie może przewyższać bezpośrednich kosztów kredytodawcy związanych z przedterminową spłatą.

 

 

W przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresie. Te przepisy są korzystne dla konsumentów, szczególnie gdy kredyt zaciągany jest jedynie na chwilę, trzeba sprzedać jedno mieszkanie, aby kupić inne. Po sfinalizowaniu sprzedaży pojawią się już pieniądze, które można przeznaczyć na spłatę. Dotychczas było to bardzo utrudnione, ponieważ nie przynosiło korzyści bankom żyjącym z odsetek od kapitału - stąd zakazy wcześniejszej spłaty  w oznaczonym czasie, czy wysokie opłaty sięgające kilku procent wartości kredytu.

 

 

Nowa regulacja umożliwia realizację całego zobowiązania – w tym tego, które jeszcze nie jest wymagalne, co nie będzie się już wiązać, jak dotychczas,  z dodatkowymi opłatami.

 

Ponadto, przed podjęciem decyzji co do wcześniejszej spłaty – kredytodawca, na wniosek klienta, będzie zobligowany do udzielenia mu informacji o ewentualnych kosztach, jakie wiążą się z dokonaniem spłaty.

 

 

 R.H.

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 

Komentarze  

#1 artykuły zarzadca.pl 2017-07-29 10:56
Nowe przepisy dopuszczają m.in. możliwość spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przez konsumenta w każdym czasie, jeżeli ten zdecyduje się na spłatę całości zobowiązania przed terminem - całkowity koszt zostanie obniżony o odsetki i inne koszty kredytu hipotecznego przypadające na okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl