14 marca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościRynek nieruchomościHotel robotniczy w domu jednorodzinnym

Hotel robotniczy w domu jednorodzinnym

 

 pokoje na wynajem

 

W dużych aglomeracjach miejskich rynek wynajmu mieszkań przeżywa prawdziwy boom, ponieważ obok tradycyjnych form wynajmowania pojawiły się nowe: najem krótkoterminowy turystom oraz najem pokoi dla studentów i  pracowników sezonowych. Najbardziej opłacalny okazuje się ten ostatni sposób uzyskiwania dochodów, gdy całe domy jednorodzinne a nawet mieszkania przekształca się w mini akademiki i hotele pracownicze.

 

 

Decydujące znaczenie ma zawsze liczba okien, bo ile okien, tyle pokoi, a do każdego można wstawić po dwa, a nawet i trzy łóżka, każdy najemca zapłaci za swoje miejsce około 700 złotych miesięcznie, a to już spora suma, nawet w przypadku 100 metrowego mieszkania, stopa zwrotu zbliża się do poziomu 10 procent – żaden bank takiej nie da. Jest tylko jeden mały szkopuł – taki sposób wykorzystania nieruchomości zmienia zasady bezpieczeństwa pożarowego, to już nie będzie zwykłe mieszkanie, czy budynek jednorodzinny,  a obiekt zamieszkania zbiorowego.

 

 

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 574/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że wynajem pracownikom ośmiu pokoi w domu mieszkalnym (z trzema łóżkami każdy ) wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu. Orzeczenie powyższe zapadło w następującym stanie faktycznym: właściciel domu wynajmował go pracownikom sezonowym. Nie spodobało się to sąsiadce, która wystąpiła do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrzu o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości wskazując, że nieruchomość została przeznaczona  w całości na hotel robotniczy, co stwarza uciążliwości z uwagi na dokuczliwe sąsiedztwo. PINB nie dopatrzył się jednak nieprawidłowości, sąsiadka odwołała się – tym razem z pozytywnym dla niej skutkiem,  ponieważ organ drugiej instancji posiłkując się opinią Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej uznał, że sposób użytkowania obiektu zmienił warunki bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w art. 71 ust. 1 pr.bud. Stąd też umorzenie postępowania nastąpiło przedwcześnie, a w ponownym postępowaniu należy przeprowadzić tryb legalizacyjny, określony w art. 71a pr.bud. Należy również przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, okoliczności te, zdaniem organu odwoławczego, uzasadniają wydanie decyzji kasatoryjnej.

 

 

Niekorzystną dla siebie decyzję zaskarżył właściciel nieruchomości wskazując, że m.in., że okresowe przebywanie osób trzecich, także niespokrewnionych, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest realizacją prawa własności, podlegającego ochronie z mocy art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 17 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 574/17, podzielił stanowisko organu odwoławczego, że  obiekt przestał pełnić funkcję mieszkalną: „Poprzez przeznaczenie 8 pokoi na wynajem i ustawienie w każdym z nich 3 łóżek, obiekt stanowi budynek zamieszkania zbiorowego jako przeznaczony do okresowego pobytu ludzi. Tego rodzaju obiekt został wymieniony w § 3 pkt 5 rozporządzenia z 2002 r., podczas gdy budynek mieszkalny, w tym jednorodzinny wymieniono w pkt 4 tego przepisu. Nie ma prawnego znaczenia fakt, że w przedmiotowym obiekcie nie są świadczone usługi hotelarskie. Hotel stanowi jedynie rodzaj budynku zamieszkania zbiorowego, który został przykładowo wymieniony w § 3 pkt 5 rozporządzenia z 2002 r.”

 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny, do którego wpłynęła kasacja właściciela obiektu oddalił skargę wskazując, że ze względów formalno - prawnych  przedmiotem wyrokowania nie może być kontrola zagadnień pozaprocesowych, ponieważ   wyrok WSA wydany został w na wskutek wniesienia sprzeciwu. Zarzuty podniesione w kasacji skarżący może podnieść w powtórnie prowadzonym postępowaniu (por. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt: II OSK 3001/17, orzeczenie na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/3104-prawo-orzecznictwo-wyrok-najem-wynajem-pokoi-ii-osk-3001-17-wynajem-pokoi ).

 

 

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl