6 grudnia (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiHodowla gołębi - gołąb już sobie nie polata

Hodowla gołębi - gołąb już sobie nie polata

 

zgoda na hodowlę gołębi

Hodowle gołębi to raczej wiejski obyczaj, ale zdarzają się miłośnicy ptaków, którzy swoje upodobania przenoszą na grunt miejski, a nawet i wielkomiejski, co często jest źródłem sąsiedzkich konfliktów.

 

 

Krajobraz przemysłowy nie sprzyja takiemu hobby, a raczej hobby temu krajobrazowi, a  największym problemem są  zanieczyszczone budynki oraz, co się z tym wiąże – choroby, w szczególności ptasia grypa.

 

 

Zagrożenie jest na tyle duże, że od kwietnia br obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722).

 

 

Bez rejestracji ani rusz

Zgodnie z jego treścią hodowcy ptactwa są obowiązani je zarejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Oczywiście dotyczy to też gołębi – za niedostosowanie się do tego wymogu grożą dotkliwe kary pieniężne od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

Gołąb już sobie nie polata

Gołębie nie mogą latać bez pozwolenia, muszą być trzymane w zamknięciu, dopuszczalne są loty w czasie pokazów i konkursów, ale wyłącznie  po otrzymaniu zgody od powiatowego lekarza weterynarii.

 

 

Dokarmiać też nie wolno

Pasza i woda dla ptaków powinna być przechowywana w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

 

Właściciele gołebników powinni też pamiętać o konieczności zastosowania innych środków bezpieczeństwa, jak wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami.

 

 

 

 

 

Poniżej treść rozporządzenia.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

 

Par. 1

1.W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

1) zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 

2) nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

2.Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

3.Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji

Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

Par. 2

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).

 

Par. 3

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: wp44 2017-08-02 21:02
Cytat:
kasander: dziki gołąb, lata sobie gdzie chce i kiedy chce.
Chyba właśnie o to chodzi w tych przepisach, żeby ograniczyć kontakt tych hodowlanych z dzikimi, a ściślej, z ich zarazkami. No, ale weterynarzem, to ja nie jestem, więc nie wiem, czy to dobry kierunek.

Mo że właśnie trzeba umożliwiać kontakty? Przecież wśród ludzi są takie zachowania - organizuje się na przykład ospa party. To czemu nie avian influenza party dla gołębi?
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: kasander 2017-08-02 13:39
Czyli nie ma to jak wolność.
Wolny jak ptak - dziki gołąb, lata sobie gdzie chce i kiedy chce.
:confuse d:
Cytuj
#1 artykuły zarzadca.pl 2017-08-02 13:28
od kwietnia br obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722).

Bez rejestracji ani rusz
Zgodnie z jego treścią hodowcy ptactwa są obowiązani je zarejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Oczywiście dotyczy to też gołębi – za niedostosowanie się do tego wymogu grożą dotkliwe kary pieniężne od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl