11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA NieruchomościZarządzanie nieruchomościamiDopłaty do czynszu tylko dla najuboższych

Dopłaty do czynszu tylko dla najuboższych

 

Już w maju zeszłego roku rząd zapowiadał pomoc dla najemców lokali mieszkalnych poszkodowanych przez pandemię. W rzeczywistości mogą na nią liczyć wyłącznie te osoby, które są w tak trudnej sytuacji finansowej, że  spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

 

I etap – sprawdź czy otrzymasz dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wyłącznie tym osobom, które spełniają kryteria dochodowe i „metrażowe”.

Po pierwsze: dochód

-1500 zł. - na członka gospodarstwa  domowego nie przekracza 1500 zł.  (kwota 1500 zł. to 125 % najniższej emerytury ogłaszanej przez ZUS, która obecnie 1200 zł).

- 2100 zł. - w przypadku osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe o dochód uprawniający do dodatku mieszkaniowego jest wyższy i wynosi 175% najniższej emerytury -  2100 zł.

Uwaga:  bierzemy pod uwagę dochód przed opodatkowaniem  po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, a także składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe.

Jeśli dochód  gospodarstwa domowego przekracza ustawowy pułap  na osobę -  dodatek zostanie pomniejszony o kwotę nadwyżki, n.p. jeśli dochód wynosi 1550 zł na osobę, to dodatek mieszkaniowy dostaniesz pomniejszony o 50 zł.

 

Po drugie: metraż

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy też od powierzchni mieszkania. Nie może ona przekraczać o więcej niż 30% ustawowej powierzchni normatywnej, a o 50 % w przypadku mieszkań, w których udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

 

Liczba członków gospodarstwa domowego

Powierzchnia normatywna

30% przekroczenie powierzchni normatywnej

50% przekroczenie powierzchni normatywnej

1 osoba

35 m kw.

45,5 m kw.

52,5 m kw.

2 osoby

40 m kw.

52 m kw.

60 m kw.

3 osoby

45 m kw.

58,5 m kw.

67,5 m kw.

4 osoby

55 m kw.

71,5 m kw.

82,5 m kw.

5 osób

65 m kw.

84,5 m kw.

97,5 m kw.

6 osób

70 m kw.

91 m kw.

105 m kw.

 

Jeżeli metraż lokalu przekracza o powierzchnię do 30% (lub odpowiednio do 50 %, gdy spełniony jest ten drugi opisany powyżej przypadek ) – najemca otrzyma dodatek mieszkaniowy, ale zostanie naliczony wyłącznie do powierzchni normatywnej (np. najemca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, wynajmuje mieszkanie o powierzchni 40 m2 – dodatek zostanie naliczony do powierzchni normatywnej, która w tym przypadku wynosi 35 m2, „nadmetrażu” 5 m2 dodatek nie obejmie).

 

II Sprawdź czy otrzymasz dopłatę do czynszu najmu

Jeżeli spełniasz kryteria do uzyskania dodatku mieszkaniowego (albo już go pobierasz) możesz otrzymać dopłatę do czynszu, o ile:

Po pierwsze: minimum 25 procentowy   spadek dochodów -  chodzi o dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku w stosunku do roku poprzedniego (kiedy udasz się do urzędu od razu weź ze sobą PIT za ubiegły rok, bo na tej podstawie możesz wykazać spadek dochodów).

 

Po drugie: czas trwania najmu –tylko ten kto wynajmował lokal przed 14 marca 2020 roku może starać się o dopłatę.

Oczywiście umów najmu może być kilka, to nie musi być ten sam lokal.

 

Dopłatę do czynszu trudno uzyskać i mogą się o nią starać wyłącznie te osoby, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji, jednak co istotne ta forma wsparcia przysługuje również najemcom, którzy wynajmują włącznie część mieszkania – np. pokój – w takim przypadku, aby ustalić czy najemca spełnia kryterium metrażowe do metrażu pokoju dodajemy przypadający na niego metraż części wspólnej (przykład: w trzypokojowym mieszkaniu najemca wynajmuje pokój o powierzchni 15 m2,  pozostałe pokoje wynajmują dwie osoby, metraż łazienki, korytarza, kuchni wynosi łącznie 21 m2 – należy go podzielić na trzy osoby, w takim przypadku metraż, który należy wykazać we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wyniesie łącznie 22 m2 : 15 m2 pokój + 7 m2.

 

 

Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, urzędnicy mają maksymalnie 1 miesiąc na jego rozpoznanie. Termin złożenia upływa 31 marca 2021 roku, dofinansowanie (dodatek i dopłata łącznie) nie może przekroczyć 75 procent wartości czynszu najmu miesięcznie, ale nie więcej niż 1500 zł. miesięcznie  i trwać dłużej nie 6 miesięcy

 

 

 

Porady prawne online portalu Zarządca

 

Zamów poradę

http://www.zarzadca.pl/porada-prawna

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl