15 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Nieruchomości

 

Od zeszłego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące legalizacji obiektów wzniesionych w warunkach samowoli budowlanej w okresie od 1.1.1995 r. do 11.7.1998 r. Nr (Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665). Wprowadzona została ponownie, tak jak do lipca 2003 r. możliwość legalizacji pewnych obiektów bez konieczności wnoszenia wysokiej opłaty legalizacyjnej, odpowiedniej do kategorii samowolnie wzniesionego obiektu(...)

 

 

W najmie regulowanym (opartym na ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych) regułą było zawieranie umów najmu na czas nieoznaczony, chyba że najem był związany ze stosunkiem pracy. W najmie kodeksowym i powszechnej praktyce wynajmowania lokali na wolnym rynku, czas trwania umowy wynajmujący i najemca mogli ustalić dowolnie, wedle własnej woli, zawierano jednak umowy raczej na czas oznaczony(...)

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl