18 stycznia (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Najnowsze ogłoszeniaRóżneZapytanie - ochrona obiektu

Zapytanie - ochrona obiektu

Dodane 2019-01-09

Opis

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 Stępniak Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k.  podmiot pełniący funkcję administratora Wspólnoty Mieszkaniowej Postępu 10, położonej w Warszawie (kod: 02-676), przy ul. Postępu 10, reprezentowanym przez Zarząd Wspólnoty zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi ochrony obiektu.

 Dane nieruchomości:

zakres: działka ewidencyjna nr 6 w obrębie 10813 w Warszawie

miejsca postojowe – podziemna hala garażowa

 Oczekiwany zakres usług ochrony:

  • ochrona obiektu określonego będzie pełniona całodobowo przez jednego pracownika ochrony;
  • maksymalna granica wieku pracownika ochrony: 65 lat;
  • zabezpieczenie i ochrona obiektu przed przedostaniem się na teren osób nieupoważnionych lub w sposób widoczny mogących stanowić zagrożenie bądź zakłócających ład i porządek;
  • kontrola ruchu osobowego i samochodowego (uprawnień do przebywania na terenie obiektów) zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie obiektu;
  • powiadamianie o przestępstwach i nadzwyczajnych wydarzeniach zaistniałych na terenie chronionego obiektu oraz podejmowanie niezbędnych czynności, celem zabezpieczenia terenu do czasu przybycia odpowiednich organów;
  • bieżące prowadzenie dokumentacji służbowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych;
  • sprawowanie ochrony przez pracowników w pomieszczeniu ochrony przy wejściu/wjeździe na teren nieruchomości oraz podczas rejestrowanych patroli, zachowując pełną gotowość i dyspozycyjność do podjęcia działań interwencyjnych;
  • obchody wewnątrz i na zewnątrz w celu rozpoznania zagrożeń i ewentualnych luk powstałych w zabezpieczeniu obiektu oraz ewentualnych uszkodzeń technicznych budynku (oświetlenie, ogrodzenie, elewacje itp.); ilość kontrolnych obchodów obiektu w trakcie służby 24-godzinnej do ustaleni z administracją nieruchomości - obchody będą wykonywane w nieregularnych odstępach czasowych;
  • raportowanie/zgłaszanie awarii/uszkodzeń technicznych budynku w sposób uzgodniony z administracją nieruchomości.

Oferty prosimy składać drogą mailową na ww. adres mailowy lub na adres:

Stępniak Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k.

Postępu 10 lok. 140, 02-676 Warszawa

Termin składania ofert: 28 luty 2019 r.

Zasięg

Warszawa, Mazowieckie

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 476
Wyświetlony: 17
Wygasa: 2019-03-10

Podobne ogłoszenia

Zapytanie - ochrona obiektuZapytanie - ochrona obiektu
2019-01-09Warszawa
podejmę współpracępodejmę współpracę
2018-10-29Łódzkie