11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA O nas

Zarządca Portal Informacyjny

 

O Nas - Zarządca Portal Informacyjny Wspólnot Mieszkaniowych to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami dla zarządców, administratorów i zarządów wspólnot mieszkaniowychzarzadca portal informacyjny

Portal Informacyjny to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, kierowany w szczególności do zarządców i członków wspólnot mieszkaniowych;  jego adresatem są również  osoby zainteresowane gospodarką nieruchomościami , ponieważ  zawiera  szereg przydatnych informacji dotyczących tej tematyki. 

 

 

 

 

Użytkownik znajdzie w nim aktualne wiadomości, doniesienia prasowe, najważniejsze obowiązujące przepisy  prawne, tj.  ustawy i akty wykonawcze do nich z uzwględnieniem projektowanych zmian w prawie oraz bazę danych w zakresie stosowania prawa przez organy podatkowe i sądy: interpretacje podatkowe i orzecznictwo.
Zamierzeniem twórców  portalu jest   wyjście  na przeciw intensywnym, wynikającym  z rozwoju budownictwa przeobrażeniom,  które  od kilku już lat zachodzącą na rynku nieruchomości
i  wymagają od właścicieli aktywnego udziału w procesie zarządzania. Niewiele jest miejsc, w których można znaleźć kompletną,   praktyczną wiedzą jak te zmiany  wcielać w życie, istnieje zatem realna potrzeba  jej usystematyzowania i to z wielu dziedzin: prawa, ekonomiii, budownictwa.  Portal zawiera zatem równiez szereg porad praktycznych: artykuły i opinie,  wzory umów, uchwał, czy też pism procesowych wraz z ich omówieniem celem ułatwienia zainteresowanym odpowiedniego  sformułowania roszczeń  w sądzie.

Omówiono szczegółowo gospodarkę finansową wspólnot mieszkaniowych, cały dział poświecony tym zagadnieniom stanowi  w zasadzie praktyczny komentarz, znajdziemy tu  wszystko o sprawozdaniu finansowym, planie gospodarczym wspólnoty, sposobie ustalania zaliczek, przydatne wzory dokumentów księgowych.  W portalu można również uzyskać informacje o pozyskiwaniu źródeł finansowania remontów nieruchomości a więc wszystko o kredytach bankowych i unijnych dotacjach.  

Portal opracowywany jest przez prawników, ekonomistów, licencjonowanych zarządców, którzy na co dzień mają do czynienia z zagadnieniami rynku nieruchomości.

 

 

 wyróżnienia dla Zarzadca.PL: 

Webstar festival 2010

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Redakcja

zarzadca portal informacyjny

 Portal Informacyjny

 

 

 

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl