ZARZĄDCA.pl

23 kwietnia (środa)

Nawigacja Prawo Orzecznictwo sądowe

Orzecznictwo

1. I ACa 344/12 montaż ciepłomierza prowadzi do podziału quoad usum
2. V CSK 579/12 odpowiedzialność zbywcy lokalu
3. I ACa 106/13 budowa jednolitego systemu ogrzewania
4. I ACa 601/08 - koszty izolacji balkonów ponosi właściciel
5. I ACa 181/11 bezskuteczność uchwały wspólnoty mieszkaniowej
6. I ACa 33/10 Opłaty za reklamy
7. I ACa 542/11 sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
8. I ACa 88/12 uchwała nieistniejąca nie podlega zaskarżeniu
9. I ACa 103/11 Remont instalacji elektrycznej stanowi czynność zwykłego zarządu
10. I ACa 1033/06 Ustalenie tożsamości właściciela większościowego
11. I ACa 1038/12 przewody kominowe to częścią wspólną nieruchomości
12. I ACa 107/12 monitoring na klatce schodowej
13. I ACa 1157/12 wynagrodzenie zarządcy
14. I ACa 118/08 Zmiana uchwały nie może pozbawiać członka wspólnoty mieszkaniowej nabytych praw
15. I ACa 119/08 Wspólnota mieszkaniowa nie może decydować o nadpłacie właściciela
16. I ACa 1190/07 Uchwała wspólnoty mieszkaniowej i zaliczki na koszty remontu balkonów
17. I ACa 1226/07 z 18 grudnia 2007 - Z funduszu remontowego nie pokrywa się kosztów inwestycji
18. I ACa 123/13 odcięcie prądu narusza dobra osobiste
19. I ACa 1241/12 koszty remontu balkonu
20. I ACa 1282/05 Umowa deweloperska zobowiązuje do przeniesienia własności
21. I ACa 1297/03 - Po upływie terminu wykluczone jest powoływanie dalszych podstaw uchylenia uchwały
22. I ACa 1305/12 ochrona dóbr osobistych
23. I ACa 1309/00 Wspólnota mieszkaniowa decyduje tylko w sprawach zarządu nieruchomością wspólną
24. I ACa 132/12 indywidalne zbieranie głosów
25. I ACa 1382/03 z 15 kwietnia 2004 - Zaliczki na utrzymanie lokali to fundusze właścicieli
26. I ACa 1382/07 Prawo właściciela do kserokopii
27. I ACa 1386/11 wynagrodzenie za wyłączne korzystanie
28. I ACa 1394/11 notyfikacja wady budowlanej
29. I ACa 1394/12 kary we wspólnocie mieszkaniowej
30. I ACa 149/09 Umieszczanie reklam w części wspólnej

Strona 1 z 11