18 lipca (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA PrawoOrzecznictwo sądoweDeweloper czy nabywca - kto płaci zaliczki?

Deweloper czy nabywca - kto płaci zaliczki?

 

zaliczki kto płaci deweloper czy nabywcaW przypadku inwestycji deweloperskich wydanie lokalu  poprzedza zawarcie umowy przenoszącej własność,  do podpisania aktu notarialnego dochodzi zwykle po upływie kilku tygodni od daty przekazania kluczy.  W tym czasie deweloper jako właściciel całej nieruchomości jest stroną umów z dostawcami mediów i firm świadczących usługi związane z jej eksploatacją i  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynikła stąd zobowiązania.

 

 

Nie oznacza to jednak, że nie przysługują mu roszczenia wobec nabywcy z tytułu opłat za korzystanie z lokalu w związku z czym jeszcze  w umowach deweloperskich zawierane są zapisy dotyczące wzajemnych rozliczeń z tego tytułu, może się jednak zdarzyć, że kwestie te zostaną pominięte.

 

 

W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 548 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężary związane z rzeczą przechodzą na jej nabywcę z chwilą jej wydania, chodzi oczywiście o takie wydatki, które związane są z użytkowaniem lokalu, jak, np. koszty zużycia ciepła, wody, czy ich rozliczenia – te  udowodnić najłatwiej porównując stany liczników z chwili przejęcia lokalu i przeniesienia własności. Zresztą, konieczność zapłaty wynikałaby tutaj również z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, art. 405 kodeksu cywilnego stanowi, że „ Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”

 

 

O wiele trudniej byłoby wykazać przed sądem koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, choć z drugiej strony przedmiotem sprzedaży jest nie tylko lokal, ale również i udział w nieruchomości wspólnej, która również wraz z lokalem zostaje nabywcy wydana (choć oczywiście nie ma o tym wzmianki w protokole).

 

 

 

Aby uniknąć ewentualnych sporów sądowych w tym zakresie bardzo istotne z punktu widzenia obu stron umowy deweloperskiej jest dopilnowanie, aby kwestia ta została jednoznacznie uregulowana w umowie.

 

 

 

Należy też pamiętać, że  deweloper nie może natomiast domagać się od nabywcy, aby ponosił koszty użytkowania wieczystego czy podatku od nieruchomości, tego rodzaju zapisy zostały  wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych,  ponieważ nabywca w takiej sytuacji ponosiłby cudze obciążenia fiskalne, nie mając przy tym uprawnień do bonifikaty, jaka przysługuje osobie fizycznej na mocy art. 74 np. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tego rodzaju opłat  powinna wynikać z wielkości udziału w nieruchomości wspólnej i być proporcjonalna do czasookresu pozostałego od dnia podpisania umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z dnia 19 grudnia 2011 r., sygn. akt: VIACa 630/11).

 

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
 
 
 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl