23 czerwca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Przegląd prasyPrasa lokalnaXIV Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych - Podsumowanie

XIV Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych - Podsumowanie

 

 PIRR kongres

 

 

2 czerwca w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott po raz czternasty odbył się Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych, będący  jedną z największych konferencji
w Polsce związanych z branżą zarządzania nieruchomościami, cyklicznie organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

 

 

Podobnie jak podczas minionych edycji, w tegorocznym Kongresie udział wzięło blisko 300 uczestników, będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Odbyło się kilkanaście prelekcji, a sam Kongres dzięki stoiskom prezentacyjnym, przybrał charakter kameralnych targów branżowych.

 

 

Tematyka Kongresu była zróżnicowana i obejmowała wiele różnorodnych zagadnień związanych z profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. Zaprezentowano wiele nowoczesnych i  innowacyjnych rozwiązań wspomagających  pracę zarządcy nieruchomości.

 

 

Wśród wystawców i prelegentów znaleźli się eksperci i wieloletni praktycy dziedzin takich jak: rozliczanie kosztów mediów, dostawy mediów, poprawa efektywności energetycznej budynków, rozwiązania z zakresu komunikacji z dłużnikiem czynszowym, eksploatacja sieci c.w.u., systemy informatyczne, usługi bankowe dedykowane zarządcom nieruchomości, oświetlenie budynków, rozwiązania techniczne oraz windykacja należności w mieszkalnictwie.

 

 

 

 kogres PIRR

 

 

 

W programie Kongresu nie zabrakło także treści związanych z Książką Obiektu Budowlanego- pełen panel wykładowy poświęcono praktycznym aspektom prowadzenia KOB,  który poprowadził dr Jacek Piliszek, Arbiter Sądu Arbitrażowego Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców.

 

 

Kongres otrzymał wsparcie merytoryczne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a jedną z prelekcji dedykowanych zasadom finansowania przedsięwzięć proekologicznych poprowadził Zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW.

 

 

Partnerami Kongresu były firmy ISTA Polska, lider z zakresu rozliczania kosztów ciepła, wody i innych mediów oraz RWE Polska-należąca do jednej z największych grup energetycznych w Europie.

 

 

Kongres PIRR

 

 

 

 

Wszystkim Uczestnikom Kongresu, Partnerom, Wystawcom oraz  Patronom Medialnym serdecznie dziękujemy za udział i współpracę podczas Kongresu.

 

 

Mamy nadzieję, że Kongres okazał się świetnym miejscem do nawiązywania kontaktów, a wszystkie prezentowane zagadnienia i rozwiązania przyczynią się do poprawy efektywności pracy zarządców nieruchomości, przynosząc jednocześnie więcej satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków.

 

Kongres PIRR

                                                              

 

 

 

Organizator

Polski Instytut Rozwoju Rynku

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl