17 października (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziBudowa parkingu na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Budowa parkingu na terenie wspólnoty mieszkaniowej

 

 

Budowa parkingu na terenie wspólnoty mieszkaniowejPytanie czytelnika:

 

W naszej wspólnocie mieszkaniowej brakuje miejsc do parkowania, działka jest za mała. Zarządca wysłał nam projekty uchwał, w których proponuje się wykonanie miejsc parkingowych na terenie zielonym.

 

Projekt też przewiduje, aby na tych miejscach mogli parkować wyłącznie ci właściciele, którzy za to zapłacą. Prawa do parkowania pozbawieni zostaną właściciele garaży.

 

Kilka osób już zapowiedziało, że jeżeli te uchwały zostaną podjęte, to je zaskarżą, czy rzeczywiście są niezgodne z prawem, u nas naprawdę brakuje miejsc do parkowania.

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Wykonanie parkingów na terenie zielonym w sytuacji, gdy brakuje miejsc do parkowania rzeczywiście może w jakimś stopniu ten problem rozwiązać, taka czynność stanowić będzie zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej, przekracza zakres zwykłego zarządu i dlatego konieczna w tej sprawie byłaby uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na wykonanie takich robót (tak Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 8 listopada 2012 roku, sygn. akt: I ACa 587/12).

 

 

W uchwale należy zawrzeć upoważnienie dla zarządu do dokonania niezbędnych czynności i oczywiście określić sprawę kosztów. Odnośnie samych robót, to w zależności od sposobu wykonania parkingu – może być wymagana pozwolenie na budowę, niekiedy nie ma takiego obowiązku.W wyroku z dnia 3 czerwca 2003 roku , sygn. akt: II SA/Ka 1741/01, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że „wybetonowany lub wyasfaltowany bądź wyłożony warstwą kamienno-żużlową związaną betonem parking, biorąc pod uwagę treść art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ i zawarty w nim podział obiektów budowlanych należy zaliczyć do budowli. Natomiast samo wyłożenie terenu przeznaczonego na miejsce postoju samochodów żużlem nie można uznać za obiekt budowlany, a jego wykonanie nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.”

 

 

Odnosząc się natomiast do kwestii pobierania opłat za korzystanie z miejsc parkingowych od właścicieli w sytuacji, gdy ich ilość nie jest wystarczająca dla wszystkich zainteresowanych, to stwierdzić należy, że w orzecznictwie aktualny jest pogląd, iż takie uprawnienie wspólnocie mieszkaniowej przysługuje (por. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 marca 2012 roku, sygn. akt: I ACa 886/11, niepubl.).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uzasadniając wyrok z dnia 17.03.2009 roku, sygn. akt: I ACa 149/09 (niepubl.), skonstatował, iż zawarcie z właścicielem lokalu umowy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej jest „dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy współwłaściciel ma zamiar korzystać z rzeczy w zakresie szerszym niż to wynika z art. 206 kc. Stosownie do treści cytowanego przepisu każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli (...).”

Natomiast już wydzielenie miejsc parkingowych na nieruchomości wspólnej wyłącznie dla właścicieli, którzy nie posiadają garaży narusza prawo, ponieważ wyłącza ich uprawnienie do współkorzystania z nieruchomości wspólnej. Właściciele garaży nie mieliby zatem możliwości korzystania z części nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem pomimo, że nadal uiszczaliby zaliczki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w tym również parkingu) i koszty związane wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych (tak Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 8 listopada 2012 roku, sygn. akt: I ACa 587/12).

 

 

 

 


 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca 

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi

 
Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: KubaP 2016-03-11 19:51
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/cite]Witam,
mam pytanie dotyczące budowy parkingu przy bloku wspólnoty mieszkaniowej. W tej chwili parkujemy tak jakby w strefie zielonej i chcielibyśmy w tym właśnie miejscu wybudować parking na 5 aut, czy są jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o odległość od bloku? tak... 10 m od okien

Rozporządze nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Cytuj
#1 Piotr100 2016-03-11 17:33
Witam,
mam pytanie dotyczące budowy parkingu przy bloku wspólnoty mieszkaniowej. W tej chwili parkujemy tak jakby w strefie zielonej i chcielibyśmy w tym właśnie miejscu wybudować parking na 5 aut, czy są jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o odległość od bloku?
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl