17 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziParking na cudzej nieruchomości

Parking na cudzej nieruchomości 

 

Parking na cudzej nieruchomościPytanie Czytelnika:

 

Zarząd w mojej Wspólnocie Mieszkaniowej zawarł z gminą umowę dzierżawy terenu przylegającego do naszej działki z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Teraz chcielibyśmy utwardzić ten teren i wydzielić miejsca, czy możemy sfinansować tę inwestycję ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu remontowego, czy raczej konieczna jest uchwała na odrębny fundusz inwestycyjny?

 

 

 


Odpowiedź:

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o własności lokali za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Natomiast art. 3 ust. 2 tej ustawy stanowi, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali

Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że kwestia zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej sprowadza się do pojęcia zarządu nieruchomością wspólną, bo tylko w tym obszarze kształtuje się odpowiedzialność jej członków oraz wspólnoty jako całości za zobowiązania.

W uchwale 7-miu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07, Sąd Najwyższy wskazał m.in., że wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek odrębny od majątków właścicieli lokali (majątek własny), w skład którego mogą jednak wejść jedynie prawa i  obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną.

 

 

Natomiast w wyroku z dnia 8 października 2008 roku, sygn. akt: V CSK 143/08, sprecyzował, iż gospodarowanie nieruchomością wspólną nie może być interpretowane w sposób rozszerzający a  związek gospodarczy nie może wykraczać poza granice nieruchomości wspólnej w  tym znaczeniu, że odnosić się będzie do innych nieruchomości, choćby sąsiednich, zarządzanie nimi  w jakikolwiek sposób nie mieści się w zdolności prawnej wspólnoty jako osoby ustawowej.  Z kolei w orzeczeniu z 14 marca 2013 roku, sygn. akt: I CSK 379/12, Sąd Najwyższy zakcentował, że wspólnota mieszkaniowa powołana została do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną i do tego ograniczają się jej uprawnienia, także w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń.

Z pytania czytelnika wynika, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej zawarł już umowę dzierżawy terenu przyległego do nieruchomości z przeznaczeniem na parking dla  jej członków a obecnie zamierza z zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej pokryć koszty inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni i wyznaczeniu miejsc parkingowych.

 

 

Taka inwestycja, podobnie jak i zawarta już umowa dzierżawy jest nie do pogodzenia z konstrukcją prawną wspólnoty mieszkaniowej, wykracza poza zakres jej zdolności prawnej, wyznaczonej, jak już to powyżej podniesiono, do sprawowania zarządu rzeczą wspólną.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie ma zatem kompetencji do podejmowania powyższych czynności w odniesieniu do cudzej nieruchomości celem zaspokojenia potrzeb określonej grupy właścicieli lokali.

 

 

  

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#6 www.zarzadca.eu: gecon 2014-06-25 21:12
Cytat:
ZARZĄDCA WSPÓLNOTY OD ZESZŁEGO ROKU PODPISAŁ UMOWE DZIERŻAWY NA CZĘŚC DZIAŁKI

Zarządca nie miał prawa samodzielnie zawierać takiej umowy w imieniu wspólnoty a więc taka umowa jest nieważna.
Cytat:
JAKIE MAMY PRAWA JAKO MIESZKAŃCY DO UŻTKOWANIA TEJ DZIAŁKI

Jako właściciele we wspólnocie nie macie prawa użytkowania tej działki (de facto prywatnej zarządcy), to zarządca powinien ponosić opłatę dzierżawną a nie wspólnota skoro sobie "zakupił" działkę.
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: Zarządca 2014-06-25 11:01
Należałoby ustalić granice tej nieruchomości na podstawie wypisy z katastru. W jakim celu ta działka została wydzierżawiona od miasta, czy to wynika z umowy?
Cytuj
#4 JANUSZ RUBIK 2014-06-22 16:12
ZARZĄDCA WSPÓLNOTY OD ZESZŁEGO ROKU PODPISAŁ UMOWE DZIERŻAWY NA CZĘŚC DZIAŁKI BĘDĄCEJ W OBRĘBIE GRUNTÓW WSPÓLNOTY BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA T.J MIASTA BĘDZIN JAKIE MAMY PRAWA JAKO MIESZKAŃCY DO UŻTKOWANIA TEJ DZIAŁKI SKORO W UMOWIE NIE MA OKREŚLONYCH GRANIC A W POBLIŻU SĄ INNE DZIAŁKI INNUCH WSPÓLNOT ODRĘBNYCH I MIEJSKICH
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: Zarządca 2014-04-01 14:45
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Osoba sporzadzająca ten komentarz myli sie w ostatnim akapicie. Wspólnota ma prawo, oczywiście po potwierdzeniu w formie uchwały przez Członków podpisać umowe dzierzawy i zarządać tym terenem zgodnie z decyzja Członków Wspólnoty. Chociażby dlatego, ze umowa jest w imieniu i na rzecz Wspólnoty czyli do majątku wspólnego. Podpisując umowe dzierżawy rozszerza się granice nieruchmości wspólnej.

Tr zeba odróżnić dwie kwestie - potrzeby ogółu właścicieli tworzących wspólnotę od potrzeb grupy właścicieli - np. właścicieli pojazdów polujących na miejsca do parkowania.
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: MarcoPolo 2014-04-01 09:01
Moim zdaniem w ostatnim akapicie Zarzadca ma rację.
Temat ten był już omawiany w wątku:
http://www.zarzadca.eu/dyskusja/5650/inwestycja-na-terenie-nie-nalezacym-do-wpolnoty/#Item_0
i nie ma sensu powtarzać wszystkich argumentów. Umowa na dzierżawę gruntu pod parking nie rozszerza granic nieruchomości wspólnej, bo teren ten pozostaje własnością innego właściciela. Umowa jest w tym przypadku podpisana nie na rzecz wspólnoty, ale na rzecz określonej grupy właścicieli pojazdów.
Cytuj
#1 Roman 2014-04-01 08:45
Osoba sporzadzająca ten komentarz myli sie w ostatnim akapicie. Wspólnota ma prawo, oczywiście po potwierdzeniu w formie uchwały przez Członków podpisać umowe dzierzawy i zarządać tym terenem zgodnie z decyzja Członków Wspólnoty. Chociażby dlatego, ze umowa jest w imieniu i na rzecz Wspólnoty czyli do majątku wspólnego. Podpisując umowe dzierżawy rozszerza się granice nieruchmości wspólnej.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl