18 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziObowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej – udzielanie odpowiedzi na pisma właścicieli lokali

Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej – udzielanie odpowiedzi na pisma właścicieli lokali

{jathumbnail}

Pytanie:
Mam problem z zarządem wspólnoty mieszkaniowej, której jestem członkiem. Wystosowałem do kilka pism w sprawie gospodarki finansowej, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Proszę o wyjaśnienie jakie przepisy prawne regulują kwestię odpowiedzi na pisma.

 

Odpowiedź:

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na pisma członków wspólnoty nie został określony wprost w ustawie o własności lokali, jednak wynika pośrednio z jej przepisów, a to z treści art. 27 uwl, zgodnie z którym każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, czy art. 29 uwl w zakresie dotyczącym prawa kontroli działalności zarządu lub zarządcy (któremu zarząd powierzono w trybie 18 uwl).

Powyższym uprawnieniom odpowiadają obowiązki zarządu (zarządcy), w tym obowiązek udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na pismo właściciela lokalu dotyczące zarządu nieruchomością wspólną.
Udzielenie odpowiedzi na pismo właściciela lokalu jest zatem obowiązkiem zarządu (zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu art. 18 uwl), przede wszystkim ze względu na treść cytowanych powyżej przepisów (art. 27 uwl i art. 29 uwl).
Właściciel lokalu może bowiem realizować swoje uprawnienia do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, czy prawo kontroli działalności zarządu (zarządcy, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 uwl) m.in. poprzez formułowanie pytań, czy sugestii w formie pisemnej.

Odpowiednich regulacji dotyczących terminu udzielenia odpowiedzi na pisma należy poszukiwać w kodeksie cywilnym, w przepisach regulujących termin wykonania zobowiązania.

Art. 455 kodeksu cywilnego stanowi, że "jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania."
Zatem na pismo należy odpowiedzieć "niezwłocznie".

Pomocne piśmiennictwo:

"Termin niezwłocznie oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. Nie można go utożsamiać z terminem natychmiastowym. Brak też podstaw do uznania, że w typowych sytuacjach, gdy z okoliczności nic innego nie wynika, należy przyjmować, że spełnienie świadczenia oznacza spełnienie w terminie 14 dni od wezwania (tak np. nietrafnie SN w orz. z 28 maja 1991 r. II CR 623/90, LexPolonica nr 319920). Przy ocenie bowiem omawianego problemu nie można pomijać wskazań zwartych w art. 354 par. 1 i art. 355. W praktyce czas niezbędny dłużnikowi do niezwłocznego wykonania zobowiązania kształtować się będzie niejednolicie. Spełnienie świadczenia stosownie do wezwania uzależnione może być nieraz od przedsięwzięcia różnych, zawiłych często, czynności natury kasowej i księgowej."

Komentarz do kodeksu cywilnego.Księga trzecia.Zobowiązania, t. 1, G.Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 688 - 689.

Jeżeli nieruchomością zarządza licencjonowany zarządca, winien przestrzegać standardów zawodowych . W par. 5 załącznika do Komunikatu Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 2006 r. zamieszczono zapis dotyczący obowiązku informowania klienta polegający m.in. na „udzielaniu właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości".
Jeżeli licencjonowany zarządca nie odpowiada na pismo – narusza nie tylko przepisy prawa cywilnego, ale również i nie spełnia standardów zawodowych.
źródło: Portal Informacyjny Zarządca

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl