11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziZamiana nieruchomości a podatek VAT

Zamiana nieruchomości a podatek VAT

 

Zamiana nieruchomości, podatek VATPytanie czytelnika:

właściciele lokali tworzący tzw. dużą wspólnotę mieszkaniową negocjują z gminą zamianę działek o tej samej powierzchni i wartości. Po dokonanej zamianie na nieruchomości wspólnoty ustanowiona zostanie służebność drogowa, za którą gmina uiści opłatę.

 

Wspólnota nie jest podatnikiem podatku VAT, w związku z powyższym powstają następujące pytania:

 

1) czy WM i Gmina będą sobie wystawiać faktury na zamianę stosownych działek,

2) czy WM będzie też zobowiązana wystawić fakturę na służebność drogową, która ma być jednorazową odpłatnością,

3) jak będzie wyglądać rozliczenie podatku Vat po przeprowadzeniu tych transakcji.

 

 

 

 

Odpowiedź:

Wspólnota mieszkaniowa realizując czynności zarządzania m.in. nabywa towary oraz usługi celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości wspólnej. Ponadto, zwykle również pośredniczy w dostarczaniu usług oraz towarów na rzecz właścicieli  – np. zawiera i rozlicza umowy w zakresie dostawy ciepła czy wody do poszczególnych lokali.  W tym drugim przypadku występuje zatem jako podatnik podatku VAT, ponieważ działa jako nabywca i sprzedawca towarów oraz usług.

 

Należy jednak pamiętać, że zupełnie wyjątkowo wspólnoty są czynnymi podatnikami tego podatku z uwagi na zwolnienie   – przepisy  przewidują obowiązek podatkowy w zakresie VAT dopiero po przekroczeniu kwoty obrotu 150 tys. zł. i chodzi tu wyłącznie o taki obrót, który nie dotyczy zaliczek uiszczanych na nieruchomość wspólną.

 

Oczywiście wspólnota mieszkaniowa nie musi korzystać z tego zwolnienia i może zarejestrować się jako czynny podatnik tego podatku.

 

Przechodząc do odpowiedzi na postawione pytania należy stwierdzić, że zarówno gmina jak i wspólnota dokonując zamiany nieruchomości będą zobowiązane wystawić stosowne obciążenia – w przypadku gminy – będzie to faktura VAT, natomiast wspólnota mieszkaniowa wystawia – w zależności od swojego statusu podatkowego wystawia fakturę VAT (czynny podatnik VAT), albo też  wystawia fakturę obciążeniową , w które nie wykazuje podatku VAT  (gmina nie będzie mogła wówczas go odliczyć).

 

Wspólnota będzie zobowiązana wystawić fakturę VAT po uprzednim zarejestrowaniu jako czynny płatnik – o ile wartość transakcji łącznie z obrotem opodatkowanym podatkiem VAT w roku kalendarzowym przekroczy kwotę 150 tys. zł.

W sytuacji, gdy przekroczenie to nie nastąpi, wspólnota mieszkaniowa może wystawić fakturę VAT po uprzednim dobrowolnym zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT.

 

Powyższe będzie miało jednak swoje konsekwencje podatkowe – ponieważ po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT – wspólnota będzie już zobowiązana do opodatkowania tym podatkiem wszystkich czynności, które zaistnieją po tej dacie i będą mu podlegać,, jak np. zaliczek od właścicieli  uiszczanych na ogrzewanie lokali, dostawę wody,  czy np. opłaty za służebność.

 

Opodatkowanie opłaty za służebność podatkiem VAT nastąpiłoby w dwóch sytuacjach: wspólnota zarejestrowała się dobrowolnie jako podatnik czynny VAT, albo   wysokość tej opłaty ma wpływ na powstanie obowiązku  ( wspólnota utraci zwolnienie, ponieważ po dodaniu tej kwoty przekroczy obrót 150 tys. zł.).

 

 

 

Wspólnota może wrócić do zwolnienia , jednak  jak to wynika z interpretacji prawa podatkowego – organy uznają taki powrót za skuteczny dopiero od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca 

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl