12 lutego (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziMożna odpracować swój dług

Można odpracować swój dług

 

odpracowanie długu

 

Pytanie czytelnika:

 

Jestem właścicielką mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, samotnie wychowuję czworo dzieci, były mąż opóźniał się z zapłatą alimentów, nie byłam w stanie na bieżąco wnosić opłat za lokal.  Zarząd wspólnoty mając na uwadze moją trudną sytuację wyraził zgodę, aby odpracowała zaległości sprzątając klatkę schodową.

Czy będę musiała zapłacić podatek?  Joanna z Tarnobrzegu.

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

 

Opisany przez Panią Joannę sposób spłaty zadłużenia należności mieszkaniowych jest coraz częściej praktykowany we wspólnotach i spółdzielniach, jednak stosują go przede wszystkim gminy, gdy idzie o ściągnięcie czynszu za najem lokali komunalnych.

 

 

 

Osób, które są w trudnej sytuacji finansowej jest więcej, dlatego możliwość odpracowania długu to niekiedy jedyna realna szansa na odzyskanie pieniędzy. Okazuje się, że fiskus nie domaga się w takiej sytuacji zapłaty podatku.

 

 

W interpretacji podatkowej z dnia 28 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpracowanie przez dłużnika zaległości czynszowych w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz Wnioskodawcy, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 ww. ustawy i nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. A co za tym idzie, płatnik – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (sygn: IPTPB1/415-358/11-2/DS).

 

 

 

Podobnie we wcześniejszej interpretacji z dnia 22 września 2011 (sygn.: IPTPB2/415-321/11-2/DS), gdzie Dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej przyjął, że odpracowanie długu, to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania) prowadząca do wygaśnięcia zobowiązania, uzyskane przez wspólnotę świadczenie w postaci pracy na jej rzecz nie stanowi przychodu, który podlega opodatkowaniu.

 

 

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 września 2012 roku, sygn.: ILPB2/415-600/12-2/AJ, że w takiej sytuacji zastosowanie ma art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa (świadczenie zamiast wykonania). Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

 

 

Na gruncie przepisów prawa podatkowego wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Interpretacje te wiążą wyłącznie podmiot, który zwrócił się o jej wydanie, dlatego też, aby usunąć wątpliwości – wspólnota mieszkaniowa powinna wystąpić o interpretację w jej własnej sprawie.

 

 

 

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl