29 czerwca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziOpodatkowanie nadpłaty właściciela

Opodatkowanie nadpłaty właściciela

Pytanie czytelnika:

W ubiegłym roku sprzedałam lokal mieszkalny położony w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, po rozliczeniu wpłaconych przeze mnie zaliczek (rozliczenie za rok obrachunkowy, w którym zbyłam mieszkanie) okazało się, że mam dużą nadpłatę.

Zwróciłam się do wspólnoty o jej zwrot na wskazany przeze mnie rachunek bankowy, zarządca jednak przekazał tylko część kwoty tłumacząc, że moją należność pomniejszył o podatek, który wspólnota musi przekazać do urzędu skarbowego.

Czy to możliwe, aby nadpłata była opodatkowana?

 

 

Odpowiedź:

Na wspólnocie mieszkaniowej jako podatniczce podatku dochodowego od osób prawnych ciążą określone w ustawie obowiązki podatkowe, jednak podobnie jak spółdzielnia mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego czy samorządowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej - korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 44 tej ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych.

 

Stosownie do brzmienia tego przepisu wolne od podatku są dochody wspólnoty mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zwolnienie to, jak wszelkie ulgi podatkowe, stanowi wyłom od konstytuacyjnej zasady powszechności i równości opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów regulujących tę kwestię musi być ścisła, zapisów ustawy nie można zatem interpretować rozszerzająco.

Wynikająca z rozliczenia rocznego nadpłata, mimo że uzyskana z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia, ponieważ wypłacono ją byłemu właścicielowi, czyli nie została w tym przypadku spełniona druga przesłanka konieczna do zastosowania ulgi, tj. nie przeznaczono jej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W opisanym stanie faktycznym wspólnota mieszkaniowa winna odprowadzić zaliczkę podatku dochodowego od wypłaconej właścicielowi nadpłaty.

 

 

Por: interpretacja podatkowa z dnia 24.03.2010 r., Dyrektor Izby skarbowej W Katowiach, sygn.: IBPBI/2/423-1659/12/09/CzP

 

 źródło: Portal Informacyjny Zarządca


forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl