19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziPrzeglądy okresowe instalacji elektrycznej

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznej

 

 

Przeglądy okresowe instalacji elektrycznejJak często należy kontrolować instalacje energetyczne w budynku wielorodzinnym, czy wymagane są do tego specjalne uprawnienia?

 

Art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.) nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu m.in. obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.Przegląd instalacji powinien obejmować jej oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne (pomiary skuteczności przeciwporażeniowej), sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Podczas przeprowadzania oględzin należy w szczególności sprawdzić stan widocznych cześci przewodów, izolatorów, ich zamocowanie, stan dławików w miejscu wprowadzenie przewodów do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii elektrycznej i osprzętu a także stan osłon przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów, stan ochrony przeciwporażeniowej, gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających, automatyki, sterowania a także stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń i ich zgodność z dokumentacją techniczną.

 

 

Wyniki kontroli należy przechowywać przez okres użytkowania instalacji a informację o dacie jej przeprowadzenia wpisać do tablicy 5 książki obiektu budowlanego.

 

 

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.
Sa to kwalifikacje typu D wymagane na stanowisku dozoru. Sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dokonuje się co 5 lat.

Odpowiedzialność za przeglądy okresowe instalacji zarówno w nieruchomości wspólnej, jak i w prywatnych lokalach spoczywa na wspólnocie – ponieważ art. . 62 ustawy Prawo budowlane, który nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektu budowlanego.

 

 

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#62 elovitaulabaw 2019-05-03 03:13
An wxt.gxfy.zarzad ca.pl.vvz.xo dependency cialis.com lowest price order accutane online cialis generic levitra vardenafil 20mg cialis super force for sale glucocerebrosid es enjoy lifted cialis accutane cialis levitra online cialis super force further, http://christmastreesnearme.net/cialis/#generic-cialis-lowest-price to get cialis http://uniquecustomfurniture.com/accutane-buy/#accutane accutane accutane online http://stockprofitpros.com/generic-cialis/#cialis-20-mg-price cialis 20 mg http://jokesaz.com/levitra/#levitra-generic-lowest-prices generic levitra http://jacksfarmradio.com/cialis-super-force/#cialis-super-force-without-dr-prescription cialis super force picking tolerated.
Cytuj
#61 www.zarzadca.eu: KubaP 2019-04-29 13:06
Zrób z tym porządek
Cytuj
#60 www.zarzadca.eu: wm29a 2016-02-07 18:54
Gratuluje wszystkim zarządcom i zarządom, które w ogóle dyskutują czy trzeba? Prawo jest prawem, obowiązek obowiązkiem i nie podlega dyskusji. Kiedy ja obejmowałem zarząd nad obecną nieruchomością blisko 3 lata temu - to poprzedni zarządcy na moje pytanie o KOB z aktualnymi wpisami robili głupie miny ze zdziwienia z głupimi pytaniami w stylu : Na co? Po co to komu? Nic nie trzeba. Poza numerami nip i regon i rozliczeniami z mieszkańcami, rachunkiem bankowym + US i ZUS nie mieli zupełnie NIC z dokumentacji technicznej. Wszystkim tym którzy mają jakiekolwiek wątpliwości radzę wybrać się do miejscowego PINB bądź umówić się na kawę z doświadczonym, licencjonowanym zarządcom i w ten sposób je rozstrzygnąć.
Cytuj
#59 www.zarzadca.eu: wp44 2015-11-11 17:35
Cytat:
Gość Zarzadca.pl (eskpert): Kolejny komunistyczny wymysł...
Jaki nick, taka wypowiedź. Następny, co chciał robić za eksperta, a nawet z własnym nickiem sobie nie poradził. No, tak to jest.
Cytuj
#58 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-11-11 08:13
Hola , hola ... zanim padną kojne wynaturzenia w stylu wpisu Gość Zarzadca.pl (eskpert)
pamiętać należy, że [color=#00f]BEZ PIECZEŃSTWO [/color]użytkow ników nieruchomości ponad wszystko.

Czym jest 50 zł / lok., raz na pięć lat, do wartości życia człowieka ?
Cytuj
#57 Mat2 2015-11-10 12:38
@eskpert
"Jak ktoś chce sobie sprawdzić instalację i martwi się o bezpieczeństwo oraz czy ma sprawne połączenia pod tynkiem i inne brednie, to mam bardzo prostą radę. Można to zrobić przy pomocy jedynie woltomierza (koszt maks 60 zł) w banalny sposób. [...]"
Bzdura. A gdzie chociażby pomiar stanu izolacji - sprawdzenie czy się gdzieś pod tynkiem nie zaczyna zwęglać? Gdzie dokręcenie połączeń elektrycznych?
W starych instalacjach (dwużyłowych) przerwa w przewodzie PEN powoduje pojawienie się napięcia 230V na metalowych częściach urządzeń elektrycznych (pralka, lodówka, itd.).

Czy bierzesz odpowiedzialnoś ć za to, że ktoś wskutek zaniedbania poważnych przeglądów może się wykopyrtnąć, że komuś może się chałupa spalić?

Te przeglądy to nie jest widzimisię ustawodawcy, ale warunek konieczny dla zachowania względnego bezpieczeństwa. Po prostu nie da się przeskoczyć techniki.
Cytuj
#56 www.zarzadca.eu: citizen 2015-05-19 21:48
Jeśli uważasz, że na tym polega totalitarny kraj, że ktoś na własne życzenie wpuszcza do swojego mieszkania domokrążcę, to powinieneś zacząć swoją edukację szkolną od początku.
Cytuj
#55 eskpert 2015-05-19 20:56
Kolejny komunistyczny wymysł, żeby wpuszczać domokrążców pod byle pretekstem w tym totalitarnym kraju i jeszcze za to płacić. Jak ktoś chce sobie sprawdzić instalację i martwi się o bezpieczeństwo oraz czy ma sprawne połączenia pod tynkiem i inne brednie, to mam bardzo prostą radę. Można to zrobić przy pomocy jedynie woltomierza (koszt maks 60 zł) w banalny sposób. Należy zmierzyć napięcie nieobciążonej instalacji (jałowej) oraz podłączyć farelkę bądź czajnik elektryczny moc ok 2 KW i ponowić pomiar napięcia. Jeśli napięcie w gniazdku nie spada o więcej niż 2-4 V w zależności od długości przyłącza od licznika to znaczy, że instalacja jest sprawna. W przeciwnym razie można robić przeglądy. I mówimy NIE domokrążcom, dziękuję. Ale ludzie i tak co niektórzy pozwolą sobie zaglądnąć do d*py na prywatnej posesji.
Cytuj
#54 www.zarzadca.eu: tajfun 2014-10-07 19:20
Ok Gecon. Bez komentarzy.
Za chęcam jednak tych którzy nie czytali i analizowali Uchwały SN którą można uznać za dodatek do bibli ( UoWL) Oto fragment ( związane z tematem }.
Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07
Kod:Wyraźne uznanie wspólnoty za podmiot odrębny od
właścicieli i uregulowanie sposobu działania tego podmiotu z jednoczesnym
zabezpieczeniem wpływu właścicieli lokali na jej funkcjonowanie, stwarza dobre
podstawy do podejmowania działań charakteryzujących dobrego gospodarza
nieruchomości.

Zdanie odrębne sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Pietrzykowskiego
do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia
2007 r., III CZP 65/07

…Po pierwsze, zgodnie z art. 6 u.w.l., pojęcie wspólnoty mieszkaniowej jest
używane w ustawie jako synonim ogółu właścicieli lokali, w związku z tym we
wspomnianym przepisie nieprzypadkowo pominięto sformułowanie ,,we własnym
imieniu", występujące w szczególności w art. 8 § 1 i art. 11 § 1 k.s.h. Wspólnota
mieszkaniowa nie ma bowiem i nie może mieć żadnych własnych interesów
odrębnych od interesów właścicieli lokali, skoro jej istnienie wiąże się wyłącznie ze
sprawowaniem zarządu nieruchomością wspólną
Cytuj
#53 www.zarzadca.eu: gecon 2014-10-07 13:18
Cytat:
tajfun: To sie w końcu zdecyduj

Miałem pełne prawo sądzić, że po tylu już wpisach i dyskusjach na ten temat potrafisz rozróżnić niuanse:
wspólnota - ogół właścicieli
wspólnota - wszyscy właściciele
wspólnota - osoba prawna (ułomna)
- i nagminnie używane zamiennie także przez urzędy a nawet sądy pojęcie "wspólnota" nie jako osoba prawna ale właśnie jako wszyscy właściciele, chociażby dla samej wygody.
Ty jak widzę - dalej nie rozumiesz tego i w kółko kręcisz się przy swoim poglądzie, że właściciele to nie wspólnota, a wspólnota to nie właściciele i właściciele to nie właściciele a wspólnota to nie wspólnota - w związku z czym nieruchomość (budynek, obiekt budowlany) wspólnoty nie ma właściciela.
Po raz ostatni ci cytuję:
Cytat:
gecon: sprawa jest dość prosta - oczywiście, że wszyscy właściciele są właścicielami nieruchomości bo każdy ma to wpisane w swoje AN
- i bądź tak łaskaw nie mieszaj tego co napisałem z twoimi wyobrażeniami i nie rozdrabniaj na części wspólne i niewspólne bo w prawie własności tego nie ma.

Może poniższy artykuł ci więcej wyjaśni:
Cytat:
"...Urządzeniami i instalacjami wspólnymi są urządzenia dźwigowe (windy), instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, wodna, antena zbiorcza, brama wjazdowa itp. Nieruchomość wspólna ma więc określony zakres przestrzenny, więzi prawne określa zaś art. 3 ust. 1 ustawy stanowiąc, że udział właściciela wyodrębnionego lokalu w nieruchomości wspólnej, obliczony zgodnie z art. 3 ust. 3, jest prawem związanym z własnością lokalu. Jako całość zatem nieruchomość wspólna jest stosunkiem prawnym współwłasności, zaś udział właściciela w tej współwłasności, wobec brzmienia art. 50 k.c., ma status części składowej nieruchomości lokalowej.
Z powyższego wynika, że odrębna własność lokalu, powstała i istniejąca zgodnie z przepisami ustawy, jest prawem głównym, nieruchomość wspólna jest zaś prawem niesamodzielnym, a jej funkcja w stosunku do prawa głównego jest służebna – por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2010 r., II CSK 267/10, LEX nr 738095..."
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/udzial-w-nieruchomosci-wspolnej-jako-prawo-zwiazane-z-wlasnoscia-lokali

Jeszcze dla przypomnienia z K.c.:
Cytat:
Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
Art. 50. Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

------------- ------------
Mam prośbę - więcej już nie kieruj do mnie bezpośrednich pytań bo nie chce mi się już dyskutować na taki prosty temat, bo ile można, to już staje się nudne czy ty tego nie widzisz? Nie widzisz , że kręcisz się wkoło wydumanego przez siebie problemu? Nikt ci nie broni kręć się ale już mnie nie mieszaj do tego. Może załóż osobny wątek i tam sobie pisz co chcesz.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl