24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Pytania i odpowiedziKiedy rozpoczyna się sezon grzewczy

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy

Pytanie czytelnika:

 

Mieszkam w budynku, w którym zainstalowano jednolity system ogrzewania, ciepło dostarczane jest przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej na podstawie umowy zawartej przez wspólnotę. Proszę o wyjaśnienie kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

 

 

 

Odpowiedź:

  

 W § 1 pkt. 20  Rozporządzenia Ministra  Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku, Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 roku)  sezon grzewczy zdefiniowano jako  „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”.  Brak jest natomiast przepisów, które wprost określają jakie warunki pogodowe skutkują koniecznością zapewnienia dostaw ciepła.

 

Odbiorca podejmuje decyzję w zakresie samodzielnie, natomiast § 28 cyt. rozporządzenia nakłada  na przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła obowiązek uruchomienia i przerwania ciepła  „na zlecenie odbiorcy do wskazanych przez niego obiektów”.

 

 W imieniu wspólnoty mieszkaniowej o włączeniu ogrzewaniu decyduje   jej zarząd (lub zarządca, któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 uwl),  pożądaną praktyką jest jednak sprecyzowanie przez samych właścicieli  w drodze uchwały warunków atmosferycznych, które  obligują do zlecenia   włączenia i wyłączenia ogrzewania.

 

 

 

źródło: Portal Informacyjny Zarządca


forum wspólnot mieszkaniowych

 


Blogi
Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl