11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Szkolenia dla zarządcówBilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020. Aspekty formalne i faktyczne przygotowania do zamknięcia roku w warunkach pandemii.

Bilans wspólnoty mieszkaniowej za rok 2020. Aspekty formalne i faktyczne przygotowania do zamknięcia roku w warunkach pandemii.

Od 22 Luty 2021 do 22 Luty 2021 Zapisz w kalendarzu

W Kraków Kraków

Wysłany przez meetingfactory.pl

Kategoria: Meeting Factory

Oceń:

TERMIN: 22.02.2021 r.
GODZINA: 9.00-14.00

SZKOLENIE ON-LINE

PROWADZĄCY: Eugenia Śleszyńska

Wybitna specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomości, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych. Autorka wielu publikacji i książek, m.in. „Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane", wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni.

 

Program szkolenia:

1. Standardy obsługi księgowej przez firmę usługową. Podstawa prawna obsługi księgowej i podatkowej według PKWIU 2015. Prawo, orzecznictwo.

2. Rachunkowość wspólnoty, ewidencja rachunkowa i sprawozdawczość finansowa - jak jest podstawa prawna? Co to jest rachunkowość uproszczona?

3. Przykładowa uchwała właścicieli lokali w sprawie przyjęcia zasad ewidencji rachunkowej, sprawozdawczości finansowej oraz rozrachunków wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo.

4. Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej wspólnoty.

5. Zdarzenia i operacje gospodarcze w różnej działalności wspólnoty,
dz. operacyjnej, pozostałej dz. operacyjnej, dz. finansowej. Dowody źródłowe wspólnoty mieszkaniowej. Przykłady księgowania operacji gospodarczych.

6. Co zrobić, gdy wspólnota mieszkaniowa nie zatwierdziła sprawdzania za rok 2019? Co zrobić, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie ustaliła planu gospodarczego na rok 2020 jak też opłat na rok 2020?

7. Co zrobić, gdy firma usługowa rozpoczęła obsługę księgową wspólnoty, ale nie otrzymała dokumentacji na bilans zamknięcia?

8. Przygotowanie ewidencji rachunkowej do zamknięcia roku 2020 - krok po kroku. Obroty i salda kont ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej - w toku roku oraz na moment bilansowy. Czy rozliczono koszty w czasie, jak rozliczać koszty pośrednie?

9. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty. Sprawozdanie finansowe za rok 2020. Wzór sprawozdania - kto przyjmuje? Rachunek wyników, bilans, informacja dodatkowa. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku finansowego.

10. Wynik finansowy za rok obrachunkowy. Warunki rozliczania wyniku finansowego, nadwyżki bilansowej netto lub straty bilansowej (prawo i orzecznictwo) z właścicielami lokali. Podstawa prawna rozliczenia nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej z właścicielami lokali.

11. Rozliczenie wyniku finansowego a kwestie księgowe i podatkowe. Jak, kiedy i na jakiej podstawie korygować sprawozdanie finansowe z roku poprzedniego/lat poprzednich?

12. Rozrachunki z właścicielami według prawa i orzecznictwa.

13. Rozliczenia firmy usługowej ze wspólnotą po ustaniu usługi a obowiązki firmy usługowej. Odpowiedzialność cywilna i karna.

 

https://meetingfactory.pl/training/bilans-wspolnoty-mieszkaniowej-za-rok-2020-aspekty-formalne-i-faktyczne-przygotowania-do-zamkniecia-roku-w-warunkach-pandemii-on-line/

 

 


2021-02-22 09:00:00
2021-02-22 14:00:00

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl