19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowych

Wzory pism sądowych

 

I. Pozwy

1. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej:

- pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

- pozew o ustalenie nieistnienia lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

- pozew o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej

 

2.  Dotyczące nieruchomości:

- pozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej

- pozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna

- pozew o zobowiązanie do ustanowienia odrębnej własności lokalu

 

3. Pozostałe pozwy:

- pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

 

 

II. Wnioski w postępowaniu nieprocesowym

1. Wniosek o ustanowienie zarządcy:

- wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego (duża wspólnota)

 

2. Dotyczące spadku:

- wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

- wniosek o ustanowienie kuratora spadku

 

3.  Wnioski o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły:

- wniosek o upoważnienie zarządu wspólnoty mieszkaniowej do dokonania czynności przekraczającej zarząd zwykły

- wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu  (duża wspólnota)

- wniosek o wyrażenie zgody na remont dachu (mała wspólnota)

 

4. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

- wniosek o wyrażenie zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

 

5. Wniosek o zniesienie współwłasności:

- wniosek o zniesienie współwłasności

 

6. Wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

- wniosek o powierzenie wykonania umowy innemu wykonawcy

 

 

III. Formularze sądowe

1. Postępowanie upominawcze

- pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym (wypełniony wzór)

- elektroniczne postępowanie upominawcze

2. Druki sądowe:

- pozew

- odpowiedź na pozew

- pozew wzajemny

- pismo zawierające wnioski dowodowe

- dane uzupełniające stron lub pełnomocników

- sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty

 


  • Formularze sądowe (1 artykuł )

    Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.

    Wzory prosimy drukować dwustronnie

     

  • Wnioski (11 artykułów )
  • Pozwy (9 artykułów )

E-Formularze

Najczęściej poszukiwane w dziale wzory pism sądowych

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl