15 lutego (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

Pozew usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

 

 

--------------------------------- Zarzadca.pl -----------------------------------

Pozew usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnymKraków, dnia 10 stycznia 2011 roku.

 

                                                                                                                                                                                            Sąd Rejonowy
                                                                                                                                                                                            dla Krakowa-Śródmieścia
                                                                                                                                                                                            w Krakowie
                                                                                                                                                                                            ul. Przy Rondzie 7
                                                                                                                                                                                            31-547 Kraków


Wartość przedmiotu sporu: 3000 zł. (słownie złotych: trzy tysiące).Powódka:  Janina Kowalska, zam. przy ul. Fikcyjnej 30 / 15w Krakowie,

Pozwana:  "Własny kącik" Sp. z o.o., reprezentowana przez zarząd w osobach Józefa Szpaka i Marii Szpak,  z siedzibą przy ul. Zawiłej 15 w Krakowie.POZEW
o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

Wnoszę o:

1) to, aby w dziale I księgi wieczystej KW nr 12345, prowadzonej przy Sądzie Rejonowym w Krakowie dla nieruchomości lokalowej nr 15 położonej w Krakowie przy ul. Fikyjnej 30 w Krakowie, dokonać w miejsce wpisu:  

właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział 3,2 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 1234

następującego wpisu:

właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział 2, 5 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 1234


2) zasądzenie od pozwanej spółki na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powódki.UZASADNIENIE


Pozwana prowadzi działalność deweloperską, w dniu 17 stycznia 2010 roku wyodrębniła i sprzedała na rzecz powódki nieruchomość nr 15 położoną przy ul. Fikcyjnej 30 w Krakowie.  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Krakowie urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr 12345.
Nieruchomość położona jest w budynku wielorodzonnym, w którym w związku w wyodrębnianiem lokali powstała wspólnota mieszkaniowa.

Dowód:
- wypis z KRS - na okoliczność reprezentacji i siedziby pozwanej spółki,
- umowa  notarialna wyodrębnienia i sprzedaży lokalu nr 15 położonego w Krakowie przy ul. Fikcyjnej 30 - na okoliczność jej zawarcia między stronami,
- odpis z księgi KW nr 12345 - na okoliczność wyodrębnienia lokalu nr 15 położonego w Krakowie przy ul. Fikcyjnej 30,
- odpis z księgi wieczystej KW nr   1234 - na okoliczność, że właściciele lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30 tworzą wspólnotę mieszkaniową.

Pozwana nieprawidłowo wyliczała przypadający na powódkę udział we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych kw nr 1234,  ponieważ zamiast 2, 5 %  podała, że wynosi  3, 5 %.
Błąd ten został stwierdzony przez samą pozwaną, jednak ta mimo wezwań odmawia jego sprostowania.

Dowód:

- ekspertyza biegłego z dnia 10 maja 2010 roku oraz pismo pozwanej z dnia 17 maja 2010 roku - na okoliczność rzeczywistej wielkości udziału powódki w nieruchomości wspólnej,


W tym stanie rzeczy powództwo jest zasadne i konieczne.Janina Kowalska

 


 

Omówienie:

I. Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.): „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności”.

II. Żądanie podlega rozpoznaniu w postępowaniu procesowym, sąd  wieczystoksięgowy nie jest uprawniony do usunięcia niezgodności (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 maja 2003 r., sygn. ak: II CKN 109/01).  Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości (art. 38 par. 1 k.p.c.).
III. Legitymowanym do wytoczenia powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym jest wyłącznie osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej  (por.: uchwała Sądu Najwyższego z 15 marca 2006 r., sygn. akt: III CZP 106/05).
IV. W procesie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nie jest dopuszczalne ustalenie jako przesłanki wyroku, że powód nabył własność nieruchomości przez zasiedzenie.

V. Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) opłata jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

VI. Prawomocne orzeczenie sądu cywilnego, nakazujące zmianę wpisu w księdze wieczystej, stanowi podstawę do złożenia wniosku o wpis do sądu wieczystoksięgowego. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł (na podstawie przepisu art. 42 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach w sprawach cywilnych).

 

 

 


Komentarze  

#4 Karissa 2020-07-13 15:42
I quite like reading an article that can make men and women think.

Also, thank you for allowing for me to comment! forumdipace.org
Cytuj
#3 Milan 2020-05-31 04:04
Very descriptive post, I loved that bit. Will there be a
part 2? http://phantichdukien.com/index.php?qa=user&qa_1=tinbomber83
Cytuj
#2 Santo 2020-05-30 18:56
Very nice article. I certainly love this website.
Continue the good work! http://en-invest.com
Cytuj
#1 Gordon 2020-05-29 23:24
I always used to study post in news papers but now as I am a user
of net therefore from now I am using net for articles,
thanks to web. http://myforum.alterman.me/
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl