30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna

Pozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna

Pozew o wydanie nieruchomości - skarga windykacyjna (wzór)

 

 

 

--------------------------------- Zarzadca.pl -----------------------------------

 

 

 

                                                           Kraków, dnia 10 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy

dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

 

Wartość przedmiotu sporu: 3000 zł. (słownie złotych: trzy tysiące).

 

Powódka: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fikcyjnej 30 w Krakowie, reprezentowana przez Zarząd, adres dla doręczeń: 31 - 950 Kraków, ul. Fikcyjna 30 m. 9;

 

Pozwana: Janina Kowalska, ul. Fikcyjna 30 m. 6, 31 - 950 Kraków.

 

 

POZEW O WYDANIE NIERUCHOMOŚCI

 

Działając w imieniu powódki wnoszę o:

 

1) nakazanie pozwanej Janinie Kowalskiej, aby wydała stronie powodowej zajmowaną przez siebie powierzchnię strychową w budynku przy ul. Fikcyjnej 30 w Krakowie,

2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powódki.

 

UZASADNIENIE

 

Nieruchomość przy ul. Fikcyjnej 30 w Krakowie stanowi współwłasność Gminy Kraków i osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową.

 

Dowód:

- wypis z rejetru gruntów - na okoliczność, że nieruchomość przy ul. Fikcyjnej 30 stanowi współwłasność Gminy Kraków oraz osób fizycznych.

 

Wspólnotę tę reprezentuje Zarząd wybrany na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali.

Dowód:

- uchwała w/s wyboru Zarządu - na okoliczność wyboru i składu osobowego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

           

Pozwana Janina Kowalska  w roku 1989 zakupiła od Gminy Kraków na odrębną własność samodzielny lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze budynku mieszkalnego składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz alkowy o łącznej powierzchni 109,78 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku w wysokości 0,155 („15,5 procent"). Lokal nr 6 został wyodrębniony jako pierwszy w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 30. Pozwana nie zakupiła przy tym żadnych pomieszczeń przynależnych ani innych pomieszczeń w tym budynku.

 

Dowód:

- decyzja administracyjna z dnia 2 czerwca 1989 roku - na okoliczność powierzchni lokalu nr 6

i wielkości udziału procentowego w nieruchomości wspólnej,

- wypis z rejestru gruntów - na okoliczność wielkości udziału procentowego w nieruchomości wspólnej związanego z prawem własności lokalu nr 6.

 

Wszystkie lokale w nieruchomości zostały wyodrębnione w ten sposób, że właściciele nabyli na własność jedynie lokale bez pomieszczeń przynależnych. Nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku stanowi m.in. znajdujący się w nieruchomości powódki strych, pozwana zabudowała  go jednak w taki sposób, że nie mogą z niego korzystać inni właściciele lokali. Wspólnota wielokrotnie zwracała się do pozwanej, aby ta wydała współwłaścicielom zajmowaną przez siebie nieruchomość wspólną - jednak bezskutecznie.

 

Dowód:

- przesłuchanie stron - na okoliczność, że pozwana, bez zgody właścicieli zajmuje nieruchomość,

- pismo z dnia 4 listopada 2008 roku - na okoliczność wezwania pozwanej do wydania zajmowanej nieruchomości.

           

W tym stanie rzeczy powództwo jest zasadne i konieczne.

 

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

 

 

---------------------------------------------

Omówienie:

1)z roszczeniem o wydanie rzeczy może, na zasadzie art. 222 § 1 k.p.c. wystąpić właściciel rzeczy przeciwko każdej osobie, która faktycznie włada jego rzeczą, aby mu rzecz tę wydała, chyba że przysługuje tej osobie skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą,

 

2 )jednocześnie z żądaniem wydania rzeczy właściciel może żądać wynagrodzenia wyrządzonej przez pozwanego szkody w związku z władaniem jego rzeczą lub wydania bezpodstawnego wzbogacenia osiągniętego przez pozwanego,

 

3)sądem właściwym jest sąd wg. miejsca położenia nieruchomości.

 

 

 

-------------------------------- Zarzadca.pl --------------------------------------

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl