30 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychPozwyPozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej

Pozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania wspólnoty mieszkaniowej- proces posesoryjny

 

 

 

------------------------------------------- Zarzadca.pl -------------------------------------------------

 

 

                                                                            Wrocław, dnia 7 czerwca 2006 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                  Sąd Rejonowy

                                                                                  dla Wrocławia - Śródmieścia

                                                                                  I Wydział Cywilny

                                                                                  50 - 950 Wrocław

 

 

 

Powódka: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Fikcyjnej 30 we Wrocławiu, reprezentowana przez zarząd w osobie Anny Nowak, adres dla doręczeń: ul. Fikcyjna 30 m. 5, 50 - 950 Wrocław.

 

 

Pozwani: Magdalena i Jan Kowalscy, ul. Fikcyjna 30 m. 14, 50 - 950 Wrocław.

 

 

 

 

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

 

 

 

 

Powódka wnosi o:

1) nakazanie pozwanym Magdalenie i Janowi Kowalskim, aby przywrócili powódce posiadanie korytarza piwnicznego w budynku przy ul. Fikycjnej 30 we Wrocławiu poprzez usunięcie ściany wybudowanej w piwnicy odgradzającej części tego korytarza,

2) nakazanie pozwanym, aby zaniechali dalszych naruszeń posiadania powódki w nieruchomości przy ul.Fikcyjnej 30 we Wrocławiu,

3)zasądzenie od pozwanych na rzecz powódki kosztów procesu według norm przypisanych,

4)rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powódki.

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Nieruchomość przy ul. Fikcyjnej 30 we Wrocławiu stanowi współwłasność Gminy Wrocław oraz osób fizycznych a  właściciele lokali  tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Dowód:

- odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Fikcyjnej  30  we Wrocławiu - na okoliczność, że właściciele lokali w tej nieruchomości tworzą wspólnotę mieszkaniową.

 

Wspólnotę mieszkaniową reprezentuje zarząd w osobie Anny Nowak.

 

Dowód:

- uchwała nr 2/2000 - na okoliczność wyboru zarządcy

 

            Pozwani Magdalena i Jan Kowalski są właścicielami wyodrębnionego lokalu nr 14 w nieruchomości powódki. W listopadzie 2005 roku samowolnie zagrodzili część stanowiącego przedmiot współwłasności korytarza piwnicznego - powiększając  w ten sposób użytkowaną przez   siebie piwnicę. Pozwani naruszyli zatem  posiadanie wspólnoty mieszkaniowej w zakresie tego korytarza. Powódka podkreśla, że zabudowy dokonali pozwani bez jakichkolwiek uprawnień,  dodatkowo utrudniają  przeprowadzenie remontu instalacji zamontowanych pod posadzką zajętego korytarza. Powódka zwracała sie wielokrotnie od pozwanych o przywrócenie naruszonego posiadania - jednak bezskutecznie.

 

 

Dowód:

 -  pisma z dni 17 listopada 2005 roku  i 10 stycznia 2006 roku - na okoliczność, że pozwani naruszyli posiadanie korytarza piwnicznego,

-   zeznania stron - na okoliczność j.w.

 

W tym stanie rzeczy pozew jest zasadny i konieczny.

 

 

 

                                                                                                           Anna Nowak

 

 

 

------------------------------------

Omówienie:

1)posiadacz, którego posiadanie zostało naruszone korzysta z ochrony prawnej i przysługują mu roszczenia przwyrócenie stanu pierwotnego oraz o zaniechanie dalszych naruszeń; powód może wystąpić z nimi przeciwko każdej osobie, która albo samowolnie naruszyła jego posiadanie, albo też przeciwko osobie na rzecz której to naruszenie nastąpiło,

2)w procesie o ochronę  naruszonego posiadania nie można dochodzić dodatkowo żadnych innych roszczeń obok tego roszczenia,

3)roszczenie o ochronę naruszonego posiadania wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od momentu naruszenia,

4)w sprawach dotyczących nieruchomości - właściwy jest sąd rejonowy według miejsca położenia nieruchomości.

 

 

 

------------------------------------------- Zarzadca.pl -------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl