17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

 

 

 Malbork, dnia  5 września 2009 r.

 

 

           Sąd Rejonowy

           Wydział Cywilny

           w Malborku

 

 

 

 

Wnioskodawczyni:  Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Cichej 3 w Malborku, reprezentowana przez Zarząd w osobach: Janiny Kowalskiej, Jacka Nowaka, adres dla doręczeń: ul. Cicha 3/2 00-950 Malbork.

Uczestnik postępowania:  Jan Wysocki, zam.w  Malborku przy ul. Cichej 3/12.

 

 

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

 

 

 

Imieniem wnioskodawczyni wnosimy o stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu 1 września 2006 roku  Ludwiku Wysockim, ostatnio zamieszkałym  w Malborku, nabył na mocy ustawy  syn zmarłego Jan Wysocki.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Ludwik Wysocki zmarł w  dniu 1 września 2006 roku  w swoim mieszkaniu nr 12 przy ul. Cichej 3 w Malborku.  Spadkobiercą zmarłego powołanym do dziedziczenia z ustawy jest jego  syn Jan Wysocki. Zmarły nie był żonaty.

Dowód:

1) odpis skrócony aktu zgonu,

2) odpis skrócony aktu urodzenia.

Wnioskującą w niniejszej sprawie Wspólnotę Mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali położonych w Malborku przy ul. Cichej 3 a zmarły jako właściciel lokalu nr 12 był jej członkiem. Wspólnotę reprezentuje  Zarząd  w osobach Janiny Kowalskiej i Jacka Nowaka wybrany na zebraniu w dniu 4 maja 2002 roku.

 

Dowód:

-odpis z księgi wieczystej macierzystej, KW nr 1211 - na okolicznośc istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na okolicznośc, że zmarły był jej członkiem,

- odpis uchwały nr 2/2002 z dnia 4 maja 2002 roku w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Wnioskodawczyni ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku, ponieważ od chwili śmierci Ludwika Wysokiego nie są regulowane należne jej opłaty z tytułu kosztów zarządu, stwierdzenie nabycia spadku jest zatem konieczne celem windykacji należności.

Syn zmarłego, mimo wezwań nie przedstawił swoich praw do przedmiotowego lokalu a w księdze wieczystej jako właściciel nadal figuruje zmarły. 

 

Dowód:

  • 1) kartoteka finansowa prowadzona dla lokalu nr 12 położonego w Malborku przy ul. Cichej 3 - na okolicznośc braku wpłat na rzecz wnioskodawczyni z tytułu kosztów zarządu i powstałego zadłużenia,
  • 2) wezwanie Jana Wysockiego z dnia 3 maja 2008 roku do przedstawienia praw do lokalu.

 

Wniosek jest zatem zasadny i konieczny.

 

 

 

Omówienie:

  • 1) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wnosi się do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jego rozpoznanie następuje w trybie nieprocesowym, uregulowanym w art. 669 - 679 k.p.c.
  • 2) stwierdzenie nabycie spadku następuje w drodze postanowienia wyłącznie na wniosek zgłoszony przez uprawnioną osobę; zgodnie z brzmieniem art. 1025 par. 1 zd. 1 kc. sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę na wniosek osoby, która ma w tym interes. Na podstawie tego przepisu z wnioskiem może wystąpic wspólnota mieszkaniowa będąca wierzycielem spadkobiercy,
  • 3) sąd stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż wskazane przez uczestników postępowania.

 

 

źródło:

Portal Informacyjny

Zarządca

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl