17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory pism sądowychWnioskiWniosek o ustanowienie kuratora spadku

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

------ zarzadca.pl ------

 

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

 

 

 

 

Malbork, dnia  5 września 2009 r.

 

Sąd Rejonowy

Wydział Cywilny

w Malborku

 

Wnioskodawczyni: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Cichej 3 w Malborku, reprezentowana przez Zarząd w osobach: Janiny Kowalskiej, Jacka Nowaka, adres dla doręczeń: ul. Cicha 3/2 00-950 Malbork.

 

 

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

 

Imieniem wnioskodawczyni wnosimy o ustanowienie kuratora spadku  po zmarłym w dniu 1 września 2006 roku  Ludwiku Wysockim, ostatnio zamieszkałym  w Malborku.

 

Uzasadnienie

 

Ludwik Wysocki zmarł w  dniu 1 września 2006 roku  w swoim mieszkaniu nr 12 przy ul. Cichej 3 w Malborku.  Jako właściciel tego lokalu był członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Cichej 3 w Malborku.

Spadek po zmarłym nie został dotychczas objęty, a spadkobiercy nie są znani. Nikt nie interesuje się mieszkaniem, które jest niezamieszkałe. Nikt od śmierci Ludwika Wysockiego nie reguluje też na rzecz wnioskodawczyni  opłat z tytułu kosztów zarządu.

Wnioskującą w niniejszej sprawie Wspólnotę Mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali położonych w Malborku przy ul. Cichej 3,  którzy na zebraniu w dniu 4 maja 2002 roku. wybrali   Zarząd  w osobach Janiny Kowalskiej i Jacka Nowaka.

 

Dowód:

1) odpis skrócony aktu zgonu,

2) odpis z księgi wieczystej macierzystej, KW nr 1211 - na okolicznośc istnienia Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na okolicznośc, że zmarły był jej członkiem,

3) kartoteka finansowa prowadzona dla lokalu nr 12 położonego w Malborku przy ul. Cichej - na okolicznośc braku wpłat na rzecz wnioskodawczyni z tytułu kosztów zarządu i powstałego zadłużenia,

4) odpis uchwały nr 2/2002 z dnia 4 maja 2002 roku w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

------------www.zarzadca.pl---------

 

 

Omówienie:

1.Spadek uważa się za nieobjęty, jeżeli żaden ze spadkobierców nie objął go w posiadanie (zarząd, użytkowanie, przechowanie) - orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1952 r., C 1006/52, OSN 1953, nr 3, poz. 75, oraz z dnia 5.04.1956 r. 3 CR 566/56, OSN 1956, nr 4, poz. 115,

 

2.Sądem właściwym jest sąd spadku, od wniosku pobiera się wpis stały.

 

3.Zarząd spadku nieobjętego normują przepisy art. 666 - 668 k.p.c.

 

4. Nad spadkiem nieobjętym  czuwa sąd, który z urzędu, w razie potrzeby ustanawia kuratora spadkowego. Zgodnie z brzmieniem art.  667 kodeksu postępowania cywilnego „Kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą, i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku. Kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Do sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości". Kurator poszukuje  spadkobierców celem powiadomienia ich o otwarciu spadku (otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy) oraz zarządza spadkiem pod nadzorem sądu spadku. Sposób sprawowania zarządu oraz nadzoru sądu regulują stosowane odpowiednio art. 935-941 kodeksu postępowania cywilnego. W ramach zarządu winien  wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki (pobierać wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne, w może pozywać i być pozywany).

 

źródło:

Portal Informacyjny

Zarządca

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

E-Formularze

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl