17 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówZawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu

Zawiadomienie o zebraniu


zawiadomienie o zebraniu

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

Wrocław, dnia 12 stycznia 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Baśniowej 5 we Wrocławiu zaprasza na zebranie ogółu właścicieli, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 17:00 w siedzibie zarządcy przy ul. Baśniowej 30 we Wrocławiu

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z zarządu nieruchomością wspólną
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2012
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wielkości zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów ogrzewania i dostaw wody oraz odprowadzania ścieków do odrębnych lokali.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania.

 

 

 

 


 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 


 

Omówienie:

Zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy o własności lokali  każdy właściciel powien otrzymać zawiadomienie o zebraniu na piśmie, przynajmniej na  tydzień przed terminem zebrania.

Sposób obliczania terminów określają przepisy kodeksu cywilnego. Art. 112 k.c. stanowi, że termin oznaczony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Dla jego obliczenia właściwa jest więc nazwa dnia, w którym termin zaczyna biec.

Niezawiadomienie członka wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania właścicieli może stanowić podstawę uchylenia przez sąd uchwały, jeżeli zostanie wykazane, że uchybienie to mogło mieć wpływ na jej treść (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903) - wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 października 2002 r. IV CKN 1351/2000

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ..........

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#15 www.zarzadca.eu: elan124 2013-12-03 07:51
Cytat:
Gość Zarzadca.pl (Barbara): Uchwała dot. zmiany użytkowania terenu wspólnego
Jeżeli w małej wspólnocie jeden z właścicieli lokalu nie wyraża zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd - to można zastosować art. 199 k.c.: "Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaściciel i. W braku takiej zgody współwłaściciel e, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaściciel i".
Cytuj
#14 Barbara 2013-12-02 21:28
Cytuję www.zarzadca.eu: elan124:
Cytat:
Zarzadca.pl (Barbara): Musi być zgoda wszystkich członków !!!
Niekoniecznie, zależy czego ma dotyczyć, w jakiej sprawie.
UCHWALA dot.zmiany uzytkowania terenu wspolnego
Cytuj
#13 www.zarzadca.eu: elan124 2013-12-02 20:42
Cytat:
Zarzadca.pl (Barbara): Musi być zgoda wszystkich członków !!!
Niekoniecznie, zależy czego ma dotyczyć, w jakiej sprawie.
Cytuj
#12 www.zarzadca.eu: Jakub 2013-12-02 20:40
Tu otrzymałaś odpowiedź:
http://www.zarzadca.eu/dyskusja/4051/3/
Cytuj
#11 Barbara 2013-12-02 20:13
i SUPER,jeden z czlonkow malej wspolnoty NIE przychodzi na zebranie/cyt"ni e mam ochoty" i NIE mozna podjac zadnej UCHWALY,gdyz MUSI byc zgoda wszystkich czlonkow!!!
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: elan124 2013-04-24 07:53
Cytat:
Alex135: Brak sprawozdania rzeczowo-finansowego może być podstawą uchylenia uchwały dot. absolutorium.
Może, ale nie zawsze... musi :wink:
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: alex135 2013-04-24 06:52
[cite] Praktyk-realist a:[/cite]Widzę, że znowu wyobraźnia forumowiczów bierzę górę nad realizmem dnia codziennego. Sprawozdanie rzeczowo-finans owe - Co to jest? To są wymysły ludzi ,którzy się na tym forum nudzą.
Brak sprawozdania rzeczowo-finans owego może być podstawą uchylenia uchwały dot. absolutorium.
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: elan124 2013-04-11 13:58
Cytat:
Biedron_ka: A co tam robi jeszcze administrator NW ?
Dobre wrażenie... :wink: A tak na marginesie, gdzie jest uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu WM ? Udzielenie absolutorium to nie to samo co zatwierdzenie sprawozdania. Cytat:
KubaP: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozliczenia finansowego WM za okres obrachunkowy
Przecież takie zatwierdzenie powinno się mieścić w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu. Sprawozdanie Finansowe jest int egralną częścią sprawozdania Zarządu. Chyba, że rozliczenie finansowe (rozliczenie poniesionych kosztów i otrzymanych przychodów), to nie to samo co Sprawozdanie Finansowe... :wink:
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: biedron_ka 2013-04-11 13:42
KubaP - bardzo proszę o poprawienie błędów w polecanym przykladzie nr 2 (fe, nie przystoi aby taki doświadczony zarządca tak elementarne braki posiadał)
Tytu ł tego wzoru zawiadomienia - "zebranie wspólnoty" - jest nieprawidłowy. Powinno być "zebranie właścicieli".
P odstawa prawna "zebrania sprawozdawczego " jest nieprawidłowa - powinien być art. 30 ust.1 ppkt 3 i nie sprawozdawczego i nie wspólnoty ale "zebranie ogółu właścicieli".
Cytat:
4. Sprawozdanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012. i przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządcy NW.

- absolutorium udziela się zarządowi skoro zarząd składa sprawozdanie a nie zarządcy i to jakieś NW. A co tam robi jeszcze administrator NW?
Cytuj
#6 www.zarzadca.eu: iga 2013-04-11 11:19
http://www.zarzadca.pl/wzory-uchwal-i-umow/uchwaly/1959-ewidencja-pozaksiegowa-wspolnoty-mieszkaniowej
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl