22 października (sobota)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówProtokół odbioru (wymiany) wodomierza

Protokół odbioru (wymiany) wodomierza

 


 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

 

Protokół odbioru wodomierzaProtokół z odbioru (wymiany) wodomierza

 

 

 

 

spisany w dniu 3 czerwca 2013 roku na okoliczność odbioru wodomierza zamontowanego w dniu 1 czerwca 2013 roku w mieszkaniu nr 2 położonym w budynku przy ul. Fikcyjnej 5 w Warszawie przez przedstawiciela zarządcy Domus Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie przy ul. Błoniastej 3/2 Józefa Zdrowasińskiego (imię i nazwisko ) w obecności właścicielki lokalu Marii Kochanowskiej ( imię i nazwisko )

 

 

Dane wodomierza (nowe urządzenie pomiarowe)

Typ wodomierza: ADC (ciepła woda)

Miejsca montażuKUCHNIA


Nr fabryczny wodomierza Typ wodomierza (średnica) Stan licznika w dniu odbioru Rok produkcji (legalizacji) Nr plomby

 

55678775560


DN15 Qp 1.5 m3/h 0,03 m3  2013  377

 

Uwagi: ........................................................................................................................

 

Inne uwagi o wodomierzu:

-są zamontowane zgodnie z obowiązującą Polską Normą dotyczącą zabudowy wodomierza,

-wodomierze są fabrycznie oplombowane,

-podejścia do wodomierza są zaplombowane,

-wodomierze rejestrują całkowite zużycie wody w mieszkaniu

 

 

 

 

Dane wodomierza zdemontowanego (tylko przy wymianie licznika wody)

Typ wodomierza: ADC (ciepła woda)

Miejsca montażuKUCHNIA


Nr fabryczny wodomierza Typ wodomierza (średnica) Stan licznika w dniu demontażu Rok produkcji (legalizacji) Nr plomby

 

99673477160


DN15 Qp 1.5 m3/h 345,55 m3  2008  021

 

Uwagi: .......................................................................................................................

 

 

 

 

 

Informacja dla właściciela:

W przvpadku liczników z czarnymi i czerwonymi cyframi odczytujemy tylko czarne cyfry, a czerwone zaokrąglamy w góre jeżeli dziesiętna jest powyżej pięciu (1.555) = 2 m3: odczyty podajemy osobno z każdego licznika z wyróżnieniem osobno na łazienkę i osobno na kuchnię, osobno zimną wodę i osobno ciepłą wodę.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgodnie z pkt. 5 regulaminu rozliczeń (uchwała nr 2/2007 z dnia 5 stycznia 2007 roku) odczyty należy składać pisemnie w siedzibie spółki Domus Sp. z o.o. przy ul. Błoniastej 3/2 w Warszawie co trzy miesiące zawsze na koniec kwartału tj. 31.marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.


 

 

Podpisy Komisji:


...........................................                ...............................................

 

Data ..................................

 

 

 

 

Podpis właściciela:


.........................................    

 

Data

.........................................

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ..........

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl