29 września (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWzory umów - odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Wzory umów - odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

 odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

 

                                                                                                                                                       Sz. P.

                                                                                                                                                       .........................................

                                                                                                                                                       ......................................... 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Działając na podstawie art. 491 § 1 kodeksu cywilnego oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w ....... przy ul. ...... nr..., dla którego Sąd Rejonowy dla ... Wydział.. Ksiąg Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą Kw nr ........, zawartej w dniu ...... w .......

 

 

Przyczyną odstąpienia jest niedotrzymanie warunków przedmiotowej umowy, tj. punktu .....  – do chwili obecnej, mimo wezwania do zapłaty nie zapłaciła/zapłacił  Pani/Pan  należnej mi kwoty .... ...

 

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta uważana jest za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny  zwrot przedmiotu sprzedaży.

 

Ponadto, zwracam się o wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona wpłacona przez Pana kwota ....  .

 

 

  Z poważaniem

.......................................

 

 

 

 

Więcej na temat prawa do odstąpienia od umowy przeniesienia własności nieruchomości w artykule: „Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości” na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

 

http://www.zarzadca.pl/przeglad-prasy/prasa-ogolnopolska/3006-odstapienie-od-umowy-sprzedazy-nieruchomosci

 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl