19 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówAneks: przedłużenie umowy najmu okazjonalnego

Aneks: przedłużenie umowy najmu okazjonalnego

umowa najmu okazjonalnegoAneks do umowy najmu okazjonalnego – przedłużenie umowy

 

 

ANEKS

 

z dnia 7 września 2020 roku do umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 2,  zawartej w dniu 20 maja 2019  roku  w Warszawie

 

pomiędzy:

 

Panem Janem Kowalskim zamieszkały w Warszawie przy ul. Przykładowej 12, nr PESEL:XXXXXXXXX, nr dowodu osobistego XXX  - występującym w umowie jako Wynajmujący,

 

a

 

Panem Pawłem Nowakiem, numer PESEL: XXXXXXx, nr i seria dowodu: XXXXXXXX, stałe miejsce zamieszkania: XXXXXXX,

zwanym  dalej: Najemcą

 

o treści następującej:

 

1.Zmiany treści umowy.

 

1.1 Punkt XXX (tu podajemy punkt umowy najmu, który zmieniamy) umowy otrzymuje nowe brzmienie:

 

„ umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30  września 2021 roku, przy czym każda ze stron może z ważnych przyczyn wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy winno być dokonane na piśmie - pod rygorem nieważności.”

 

 

2.Dodatkowe oświadczenia stron.

 

2.1 Pozostałe warunki umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego pozostają bez zmian.

2.2.Najemca oświadcza, że pozostają w mocy złożone przez niego oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do umowy, tj.  oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu. Oświadcza ponadto, że w mocy pozostaje również stanowiące załącznik nr 4 do umowy oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy w razie rozwiązania niniejszej umowy.

 

 

Wynajmujący                                                                                                             Najemcy

 

 

Porady prawne online portalu Zarządca

 

Zamów poradę

http://www.zarzadca.pl/porada-prawna

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl