31 marca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówInne wzory dokumentówWezwanie do zapłaty - monit

Wezwanie do zapłaty - monit

 

...................................................

(miejscowość i data)

 

..................................................

(nazwa lub imię i nazwisko dłużnika)

 

..................................................

(adres dłużnika)

 

 

MONIT - wezwanie do zapłaty
(przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty)

 

Uprzejmie informujemy, że na rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej nie wpłynęła należnośc  z tytułu zaliczek wg. poniższego zestawienia:

 

 

  Kwota zaliczki

  Data płatności

  Pozostało do zapłaty


RAZEM       

 

 

Słownie do zapłaty:

……………………………………………………………………………..

 

 

Wymienioną kwotę  prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy nr  ........................... ,
prowadzony w ................................................ w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu  wspólnota mieszkaniowa podejmie  działania zmierzające do wyegzekwowania należności w trybie postępowania windykacyjnego lub sądowego.

 

Jeżeli dokonali już Państwo zapłaty powyższej sumy przed otrzymaniem niniejszej informacji, nasze wezwanie prosimy potraktowac  jako nieaktualne.

 

………………………………

podpis

 

www.zarzadca.pl                 zarzadca             www.zarzadca.pl

 

 


Omówienie:

Termin płatności zaliczek na poczet kosztów zarządu oraz innych kosztów na utrzymanie lokalu ponoszonych przez właściciela za pośrednictwem wspólnoty został określony w art.  15 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903 z późn. zm.): „na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.” Przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący, jeżeli właściciele w uchwale określili inny termin płatności – zapis uchwały w tym zakresie jest nieważny z mocy prawa (obowiązuje przepis ustawy).

 

W przypadku dochodzenia roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową w postępowaniu upominawczym wezwanie do zapłaty ma jedynie dodatkowy walor  dowodowy, ponieważ termin zapłaty został określony w ustawie o własności lokali („z góry do dnia 10 każdego miesiąca”). Zadłużenie właściciela powstaje w momencie, gdy ten uchybi terminowi płatności zaliczek a nie w chwili otrzymania wezwania do zapłaty.

 

Brak podstaw do przyjęcia, aby konieczne było dwukrotne wzywanie dłużnika do zapłaty,  jest to jedynie zwyczajowy sposób postępowania.

 

Stosownie do art. 15 ust. 2. uwl „należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość. ”

 

zródło: Zarządca Portal Informacyjny

 

 

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl