4 września (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówPełnomocnictwo procesowe dla zarządcy nieruchomości wspólnej

Pełnomocnictwo procesowe dla zarządcy nieruchomości wspólnej

Pełnomocnictwo procesowe dla zarządcy - administratora nieruchomości wspólnej

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................

 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE

 

 

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fikcyjnej 13 we Rzeszowie udziela pełnomocnictwa Panu  Janowi Iksińskiemu - zarządcy nieruchomości wspólnej  do wykonywania     wszystkich  czynności  określonych   w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie p-ko Gminie Rzeszów o zapłatę,  sygn. akt  I C 100/06.

 

 

 

 

-----------------------------

Omówienie:

  • 1) wspólnota mieszkaniowa ma zdolność sądową, może pozywać i być pozywaną, w imieniu wspólnoty mieszkaniowej w procesie działa jej organ, tj. zarząd lub zarządca, któremu zarząd powierzono w trybie art. 18 ustawy o własności lokali,
  • 2) na podstawie art. 86 k.p.c. wspólnota mieszkaniowa może działać w procesie za pośrednictwem swego organu lub pełnomocników,
  • 3) nowelizacja art. 87 k.pc. dopuszcza możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osobie pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia - na tej podstawie zarząd może zatem udzielić pełnomocnictwa procesowego administratorowi nieruchomości,
  • 4) art. 91 k.p.c. określa zakres pełnomocnictwa procesowego, które obejmuje umocowanie do prawie wszystkich czynności procesowych w postępowaniu rozpoznawczym, egzekucyjnym oraz postępowaniach pomocniczych,
  • 5) oprócz pełnomocnictwa do sądu należy przedłożyć tytuł prawny do sprawowania zarządu nieruchomością wspólną - np. uchwałę o wyborze zarządu oraz zawartą przez wspólnotę mieszkaniową umowę o administrowanie nieruchomością wspólną.

 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl