8 lipca (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyStosowanie uwl w spółdzielni mieszkaniowej

Stosowanie uwl w spółdzielni mieszkaniowej

 

 

 

Uchwała   

w sprawie  stosowania ustawy własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku


 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

§ 1

Działając na podstawie art.  24 (1)  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  z dnia 15 grudnia 2000 r. właściciele lokali postanawiają, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz do zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się      

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  ...... udziałów

 

-------------------------------------

 

 

Omówienie:

1. Stosownie do brzmienia art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.”

 

2.Właściciele lokali mogą jednak odejść od reżimu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podejmując uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Taką możliwość daje art. 24 (1)  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Warunkiem dokonania tej zmiany jest, aby za uchwałą zagłosowała większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Taka uchwała nie wymaga obecności notariusza. 

 

3. Po jej podjęciu, o ile w umowach wyodrębnienia lokali nie zawarto zapisów o powierzeniu zarządu spółdzielni właściciele powinni uchwalić  wybór  zarządu lub powierzyć zarząd w trybie art. 18 ustawy o własności lokali.

 

W sytuacji, gdy  w umowach wyodrębnienia lokali zawarto zapisy o powierzeniu zarządu spółdzielni spółdzielnia może nadal na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali kontynuować sprawowanie zarządu powierzonego, jeżeli jednak właściciele nie wyrażają na to zgody – powinni w szczególności dokonać zmiany sposobu zarządu – taka uchwała wymaga, w związku z brzmieniem art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali udziału notariusza (konieczne jest jej protokołowanie przez notariusza).

 


 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl