25 marca (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyZatwierdzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 - - - - - - - -

 

 

UCHWAŁA nr 2/2011

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Rajskiej 1 w Edenie podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok


 

 

            Działając na podstawie art. 22, ust.3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali właściciele lokalu postanawiają:

 

§ 1

          Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

            Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

 

 

 

----------------------------------------

załącznik:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok - Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Wspólnota mieszkaniowa Rajska 1 w Edenie
pow. lokali xxx² w tym:
lokale wykupione xxx m² + gmine xxx m² (w tym lokale użytkowe xxx m²)
Wysokość zaliczki „ A” w 2010 roku:
styczeń – marzec 1,76zł za 1 m²
kwiecień – grudzień 1,86 za m²

 
koszty planowane wydatki faktyczne różnica


zł na rok za 1m² zł na rok za 1m²
1. AWARIE, NAPRAWY 18 431,69 0,32 11 691zł 0,20 +6 740,69

Szklenie drzwi wejściowych kl.I

140


Naprawy centralnego ogrzewania

2 595


Regulacja zamka w drzwiach

70


Naprawa i regulacja rygli w drzwiach kl. I i II

110


Naprawa lampy zew. kl. III

98,33


Naprawa drzwi wejściowych kl. III

70


Zakup i wymiana samozamykacza kl. I

250


Zamocowanie 2 skrzynek gazowych

95


Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego

240


Naprawa oświetlenia kl. I:IV:V

85,28


Czyszczenie kanalizacji

1 819


Demontaż i montaż samozamykacza kl.II

340


Zakup i montaż elektrozamka kl. III

135


Udrożnienie poziomu kanalizacji w piwnicy

180


Demontaż i montaż wkładki zamka do altanki

150


Naprawa zwarcia instalacji oświetlenia zewn.

95,04


Wymiana 2 lamp zewn. na wysięgnikach

979,35


Naprawa drzwi wejściowych kl. I

70


Uruchomienie c.o.

80


Wymiana samozamykacza kl. III

270


Przeciek z naczynia odpowietrzającego

230


Usunięcie przecieku z lok. Nr 1

140


Naprawa dachu nad lok. nr 2 i 3

535


Naprawy instalacji gazowej po przeglądzie

295


Usunięcie śniegu z dachu (dwa razy)

2 619

2. PRZEGLĄDY 14 399,76 0,25 13 965,03 0,24 +434,73

gazowy

2 505


budowlany 5-letni

3 225,49


wentylacji

4 135,34


elektryczny 5-letni

4 099,20

3. ENERGIA ELEKTRYCZNA 5 759,90 0,10 4 458,44 0,08 +1 301,46
4. SPRZĄTANIE 19 007,68 0,33 16 450 0,29 +2 557,68
5. ADMINISTROWANIE 39 167,35 0,68 39 138 0,68 +29,35
6. INNE 10 367,83 0,18 3 367,02 0,06 +7 000,81

Ubezpieczenie OC budynku

2 202


Banki (PKO BP i ING)

329,80


Listy polecone, ksero, dorobienie klucza, mapy geodezyjne, zakup soli, żarówek itp.

835,22

7. KONSERWACJE-7 967,64

domofonu

1 498 0,03

wind

6 469,64 0.11

Razem 107 134,21 1,86 97 037,13 1,68 +10 097,08

 

 

Różnica między kosztami planowanymi a rzeczywistymi +10 097,08 zł
Nadpłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą 0 zł
Niedopłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą -3 857,70 zł
Suma = +6 239,38
Stan konta na dzień 31.12.2010 wynosi +6 239,38zł

 

 

opracowanie:

sprawdź aktualną wersję w bazie WIKI:

Wiki

 

 

 

 

omówienie:


1. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej winno pochodzić od zarządu wsplnoty i być podpisane przez zarząd wspólnoty - wyrok Wyrok I ACa 282/99 w Warszawie z dnia 28 czerwca 1999 roku


2. Sprawozdanie zarządu wspólnoty winno zawierać również opis działań zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami - wyrok I Aca 601/08 we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 roku

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl