25 października (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyZatwierdzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 - - - - - - - -

 

 

UCHWAŁA nr 2/2011

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Rajskiej 1 w Edenie podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok


 

 

            Działając na podstawie art. 22, ust.3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali właściciele lokalu postanawiają:

 

§ 1

          Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

            Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

 

 

 

----------------------------------------

załącznik:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2010 rok - Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Wspólnota mieszkaniowa Rajska 1 w Edenie
pow. lokali xxx² w tym:
lokale wykupione xxx m² + gmine xxx m² (w tym lokale użytkowe xxx m²)
Wysokość zaliczki „ A” w 2010 roku:
styczeń – marzec 1,76zł za 1 m²
kwiecień – grudzień 1,86 za m²

 
koszty planowane wydatki faktyczne różnica


zł na rok za 1m² zł na rok za 1m²
1. AWARIE, NAPRAWY 18 431,69 0,32 11 691zł 0,20 +6 740,69

Szklenie drzwi wejściowych kl.I

140


Naprawy centralnego ogrzewania

2 595


Regulacja zamka w drzwiach

70


Naprawa i regulacja rygli w drzwiach kl. I i II

110


Naprawa lampy zew. kl. III

98,33


Naprawa drzwi wejściowych kl. III

70


Zakup i wymiana samozamykacza kl. I

250


Zamocowanie 2 skrzynek gazowych

95


Udrożnienie poziomu kanalizacyjnego

240


Naprawa oświetlenia kl. I:IV:V

85,28


Czyszczenie kanalizacji

1 819


Demontaż i montaż samozamykacza kl.II

340


Zakup i montaż elektrozamka kl. III

135


Udrożnienie poziomu kanalizacji w piwnicy

180


Demontaż i montaż wkładki zamka do altanki

150


Naprawa zwarcia instalacji oświetlenia zewn.

95,04


Wymiana 2 lamp zewn. na wysięgnikach

979,35


Naprawa drzwi wejściowych kl. I

70


Uruchomienie c.o.

80


Wymiana samozamykacza kl. III

270


Przeciek z naczynia odpowietrzającego

230


Usunięcie przecieku z lok. Nr 1

140


Naprawa dachu nad lok. nr 2 i 3

535


Naprawy instalacji gazowej po przeglądzie

295


Usunięcie śniegu z dachu (dwa razy)

2 619

2. PRZEGLĄDY 14 399,76 0,25 13 965,03 0,24 +434,73

gazowy

2 505


budowlany 5-letni

3 225,49


wentylacji

4 135,34


elektryczny 5-letni

4 099,20

3. ENERGIA ELEKTRYCZNA 5 759,90 0,10 4 458,44 0,08 +1 301,46
4. SPRZĄTANIE 19 007,68 0,33 16 450 0,29 +2 557,68
5. ADMINISTROWANIE 39 167,35 0,68 39 138 0,68 +29,35
6. INNE 10 367,83 0,18 3 367,02 0,06 +7 000,81

Ubezpieczenie OC budynku

2 202


Banki (PKO BP i ING)

329,80


Listy polecone, ksero, dorobienie klucza, mapy geodezyjne, zakup soli, żarówek itp.

835,22

7. KONSERWACJE-7 967,64

domofonu

1 498 0,03

wind

6 469,64 0.11

Razem 107 134,21 1,86 97 037,13 1,68 +10 097,08

 

 

Różnica między kosztami planowanymi a rzeczywistymi +10 097,08 zł
Nadpłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą 0 zł
Niedopłaty właścicieli na 31-12-2010 wynoszą -3 857,70 zł
Suma = +6 239,38
Stan konta na dzień 31.12.2010 wynosi +6 239,38zł

 

 

opracowanie:

sprawdź aktualną wersję w bazie WIKI:

Wiki

 

 

 

 

omówienie:


1. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej winno pochodzić od zarządu wsplnoty i być podpisane przez zarząd wspólnoty - wyrok Wyrok I ACa 282/99 w Warszawie z dnia 28 czerwca 1999 roku


2. Sprawozdanie zarządu wspólnoty winno zawierać również opis działań zarządu, aby właściciele mieli możliwość zapoznania się z ich skutkami - wyrok I Aca 601/08 we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2008 roku

 

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

You have no rights to post comments

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl