20 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyWykonanie remontów nieruchomości wspólnej

Wykonanie remontów nieruchomości wspólnej

  

  Uchwała w sprawie wykonania remontów nieruchomości wspólnej

 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................   

 

 

 

UCHWAŁA NR .......

podejmowana w trybie indywidulanego zbierania  głosów

właścicieli lokali w nieruchomości  położonej  przy  ul. Fikcyjnej 30 w Warszawie tworzących Wspólnotę Mieszkaniową

 

w sprawie wykonania remontów nieruchomości wspólnej

       Działając na podstawie  z art. 23  ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. z późn. zm. uchwala się, co następuje:

 

§1

   Właściciele lokali  wyrażają zgodę na wykonanie następujących remontów nieruchomości wspólnej:

l) .........................................................................................................................................,

 

2) ........................................................................................................................................

§2

Właściciele lokali  upoważniają Zarządcę do:

  • a) opracowania kosztorysu inwestorskiego,
  • b) przeprowadzenia przetargu, negocjacji luli innej formy wyboru wykonawcy,
  • c) pełnienia funkcji inwestora zastępczego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną,
  • d) dysponowania nieruchomością przy ul Fikcyjnej 30 w Warszawie na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 1.1 ustawy z dnia 7 lipiec 1994 Prawo Budowlane
  • e) do zawarcia umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie prac remontowych, o których mowa w par. 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3

          Upoważnia się Zarządcę nieruchomości do wydatkowania na poczet  remontów, o których mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, kwoty ..................... (słownie złotych: ...............................) ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej.

   

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:       

L.p.

Imię i nazwisko  

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

 

 

-------------------------------------------

 

Omówienie:

1) zlecenie wykonania prac budowlanych nieruchomości wspólnej,  w szczególności wydatkowanie środków zgromadzonych na funduszu remontowym, stanowi przekroczenie zarządu nieruchomością wspólną; wykonanie tych czynności, dla swej skuteczności, wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały,

 

2) zarówno orzecznictwo sądów, jak i intepretacje organów podatkowych wskazują jednoznacznie, że  niedopuszczlane jest wydatkowanie środków z funduszu remontowego na inne cele niż remonty nieruchomości wspólnej (np. zakładanie trawników, klombów, organizowanie placu zabaw).

 


 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: elan124 2017-06-23 11:30
Można i tak i tak. Wszystko zależy od tego jaka to jest... wspólnota :bigsmile:
Cytuj
#1 leszek 2017-06-23 10:33
czy najpierw sie ustala ...z firmami ...koszty i inne...tam łapówy....potem się ustala uchwałę i głosy...
czy odwrotnie...
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl