24 stycznia (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyOdwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odwołanie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

Uchwała nr 1/2012

 

właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 1 w Warszawie

 

 

w sprawie odwołania członków zarządu

 

§ 1

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.), właściciele lokali postanawiają odwołać Panią Joannę Kowalską zamieszkałą w Warszawie, przy ul. Fikcyjnej 10 m. 3 z funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

§ 2

 

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

Przeciw uchwale głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

 

 

-----------------------------

Omówienie:

Stosownie do brzmienia art. 20 ust. 2 ustawy o własności lokali „zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.”

 

„Podjęcie powyższej decyzji nie wymaga uzasadnienia, nie jest też uzależnione od zaistnienia jakichś okoliczności faktycznych. Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu zarządu lub poszczególnych jego członków zapada w trybie regulowanym w art. 23. .. Członek zarządu zawieszony lub odwołany traci prawo kierowania i reprezentowania wspólnoty na zewnątrz.” (por. Prawo mieszkaniowe, A. Doliwa, CH Beck, Warszawa 2006, s.711).

 

„Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu zarządu i jego członków może być zaskarżona w trybie art. 25 WłLokU. Jednakże z uwagi na swobodę właścicieli w zakresie zmiany składu osobowego zarządu uchwała może być skutecznie zaskarżona jedynie z przyczyn formalnych, a nie merytorycznych.” (por. Własność lokali. Komentarz, R. Strzelczyk. A. Turel, s. 360).

 


 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

 


 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ..........

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl