26 maja (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyPrzebudowa nieruchomości wspólnej – powiększenie otworu okiennego

Przebudowa nieruchomości wspólnej – powiększenie otworu okiennego

 

 

Przebudowa nieruchomości wspólnej – powiększenie otworu okiennego

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

UCHWAŁA NR ......./2012

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej

 

Właściciele lokali tworzący Wspólnote Mieszkaniową przyul. Fikcyjnej 24 we Wrocławiu, na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (tekst jednolity- Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) uchwalają, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Właściciele lokali wyrażają  zgodę na przebudowę części nieruchomości wspólnej polegającą na powiększeniu otworu okiennego w lokalu użytkowym posadowionym przy ul. Fikcyjnej 24 we Wrocławiu dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: WR 25/1100111.

2. Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118) na podstawie niniejszej uchwały właściciele tworzący Wspólnotę Mieszkaniową oświadczają, że wyrażają zgodę dla każdoczesnego właściciela lokalu użytkowego opisanego w ustępie 1 powyżej, na dysponowanie nieruchomością wspólną, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków prowadzi księgę wieczystą numer WR 1K/00/2556, na cele budowlane w zakresie określonym w ust. 1 powyżej.

 

 

§ 2

Właściciele lokali tworzący Wspólnotę Mieszkaniową udzielają pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do załatwienia wszelkich formalności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:       

 

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

Omówienie:

Powiększenie otworu okiennego, podobnie jak wykucie otworu w ścianie budynku, to przebudowa nieruchomości w rozumieniu art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm, dlatego też takie prace mogą być wykonane wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Inwestor składając wniosek o jego wydanie musi jednocześnie wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ponieważ mur zewnętrzny stanowi część element nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, do uzyskana pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie przez inwestora zgody wspólnoty mieszkaniowej poprzedzonej  uchwałą właścicieli lokali  (art. 22 ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 5 ustawy o własności lokali).

W wyroku z dnia 14 kwietnia 1999 roku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: IV SA 175/95) orzekł, że zlikwidowanie okien w jednej ścianie, wybicie otworów okiennych i zamurowanie otworów w innej ścianie jest czynnością przekraczającą zarząd zwykły nieruchomością i dla jej dokonania zarząd winien uzyskać zgodę właścicieli.

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl