7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyPrzyjęcie rocznego planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej

Przyjęcie rocznego planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej

 

Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego  oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

 

UCHWAŁA nr 2/2007

 

Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej  przy ul. Przykładowej 1 w Poznaniu  podjęta na zebraniu ogółu właścicieli lokali w dniu ................

 

 

w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego na rok 2007

oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek

 

 

            Działając na podstawie art. 22, ust.3, pkt. 1,2,3 w związku z brzmieniem art. 23 ustawy o własności lokali właściciele lokalu postanawiają:

 

§ 1

            Przyjmuje się roczny plan gospodarczy na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Ustala się wysokość opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2007

w kwocie 7 355,50 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 50/100).

 

§ 3

1. Na poczet   kosztów, o których mowa w paragrafie poprzedzającym właściciele lokali wnoszą zaliczki miesięczne w wysokości 1,17 zł. za 1 m2 powierzchni lokalu.

2.Właściciele lokali wnoszą opłaty na poczet funduszu remontowego w dotychczasowej wysokości 0,50  zł. miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu.

 

§ 4

            Zarządzający dokona przeliczeń wysokości zaliczek przypadających na poszczególnych właścicieli lokali.

 

§ 5

            Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.

 

 

 

----------------------------------------

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa                                                    Poznań 15-01-2007        

ul. Przykładowa 1                                    

60-000 Poznań                                     

                                                  

                                                              

PLAN GOSPODARCZY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NA 2007 ROK

 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 523,24    Liczba osób: 24

 

 

L.p.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną:

Koszty z 2006r.

Planowane koszty w 2007 roku (za rok)

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy) [zł/m2]

 

 

 

 

 

1.

Sprzątanie

2160,00

2160,00

0,34

2.

Wynagrodzenie zarządcy

2825,52

2825,50

0,45

3.

Drobne naprawy i awarie

0,00

500,00

0,08

4.

Energia elektryczna

181,39

200,00

0,03

5.

Przeglądy kominiarskie

162,02

170,00

0,03

6.

Przeglądy instalacji gazowej

96,30

100,00

0,02

7.

Przegląd budynku

298,90

 

 

8.

Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej

389,81

400,00

0,06

9.

Opłaty bankowe i odsetki

837,00

800,00

0,13

10.

Pozostałe

65,74

200,00

0,03

Razem koszty zarządu

7016,68

7355,50

1,17

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy)

 

 

 

 

 

11.

Wywóz nieczystości stałych [wg liczby  osób]

1111,80

1200,00

4,17

12.

Zimna woda i ścieki [ za 1 m3]

 

6300,00

4,91

 

 

 

 

 

 

Fundusz remontowy

 

 

Stawka miesięczna (na 12 miesięcy) [zł/m2]

 

 

 

 

 

13.

Fundusz remontowy (zgodnie z uchwałą o jego utworzeniu)

 

3139,44

0,50

 

 

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:       

L.p.

Imię i nazwisko  

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający łącznie  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający łącznie ....... udziałów

Wstrzymali  się od głosowania właściciele posiadający łącznie...... udziałów

 

 


 

 Omówienie:

  • 1) zgodnie z brzmieniem art. 22, ust. 3, pkt. 2 i 3 przyjęcie planu gospodarczego i ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu stanowią czynności przekraczające zarząd zwykły nieruchomością, działania te wymagają zgody właścicieli wyrażonej w formie uchwały,
  • 2) ustawodawca uchwale o przyjęciu planu gospodarczego nadał szczególną rangę stanowiąc, że powinna być przedmiotem obrad właścicieli lokali na zebraniu, które zarząd ma obowiązek zorganizować co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (art. 30, ust. 2, pkt 1 ustawy o własności lokali,
  • 3) uchwała ta może być podjęta również w trybie indywidulanego zbierania głosów, ale zasadą jest umieszczenie obradowania nad nią w porządu zebrania rocznego właścicieli.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#13 www.zarzadca.eu: elan124 2017-05-30 15:58
Każde moje oprotestowanie, kończy się wywaleniem mojego postu. Też mi Pani Moderatorka od siedmiu boleści... !? Zamiast wcześniej poprawiać ewidentne byki ortograficzne innych, to wywala moje posty. Paranoja ! Dyskusja traci na tym, bo ja co innego napisałem, ty na co innego odpowiadasz, a Pani Moderator - pogubiła się w tym wszystkim... :tooth:
Cytuj
#12 www.zarzadca.eu: Haneczka 2017-05-30 13:53
[cite] elan124:[/cite] Haneczka: Że zarządza wtedy wspólnotą jedynie w zakresie [color=#00f]zar ządu zwykłego[/color ] A w zakresie zarządu wykraczającego [color=#00f]poz a zarząd zwykły[/color] , to kto zarządza ? :bigsmile:
elan124, a gdzie podział się Twój poprzedni wpis i inne, jeszcze wcześniejsze? Tam coś było o manipulacji... :cool:
Nie oprotestowujesz już tego? :confused: :bigsmile:

N owy doklejony: 30.05.17 13:56
[cite] elan124:[/cite] Haneczka: Że zarządza wtedy wspólnotą jedynie w zakresie [color=#00f]zar ządu zwykłego[/color ] A w zakresie zarządu wykraczającego [color=#00f]poz a zarząd zwykły[/color] , to kto zarządza ? :bigsmile:
Na pewno nie zarządca. :tooth:
Cytuj
#11 www.zarzadca.eu: elan124 2017-05-30 13:39
Haneczka: Że zarządza wtedy wspólnotą jedynie w zakresie [color=#00f]zar ządu zwykłego[/color ] A w zakresie zarządu wykraczającego [color=#00f]poz a zarząd zwykły[/color] , to kto zarządza ? :bigsmile:
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: Haneczka 2017-05-29 12:43
Gość Zarzadca.pl (Kasia):Czy zarządca może[color=#00f ] z a r z ą d z a ć [/colo r]wspólnotą mieszkaniową ? [color=#00f] Ale uściślijmy (to zawsze dobrze robi :bigsmile: ) , że [color=#00f]zar ządza wtedy wspólnotą jedynie w zakresie zarządu zwykłego[/color ].
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: cdn 2015-07-04 00:43
Cytat:
świadomości i roszczenia właścicieli lokali znacznie wzrosły

Świadomości wzrosły? To niech sobie świadomości dostosują przykładowy wzór umowy do swoich roszczeń. :smile:
Chcesz mieć gotowca, pasującego wszystkim? To się nie uda.
Cytuj
#8 Jacek 2015-07-02 13:00
Od 2007 roku w przepisach nie zmieniło nic w zakresie rocznych planów gospodarczych. Zgoda. Ale świadomości i roszczenia właścicieli lokali znacznie wzrosły. J.
Cytuj
#7 www.zarzadca.eu: Zarządca 2015-07-01 07:54
Nic się od 2007 roku w przepisach nie zmieniło w zakresie rocznych planów gospodarczych.
Cytuj
#6 Jacek 2015-06-30 08:47
Czy ten wzór ( z 2007 r.) nie wymaga już aktualizacji ? J.
Cytuj
#5 www.zarzadca.eu: Posesja 2012-06-24 21:19
[cite] Zarządca:[/cite ]Dotychczas w piśmiennictwie wyrażano pogląd, że osoba spoza grona właścicieli lokali może być członkiem zarządu we wspólnocie mieszkaniowej wyłącznie wtedy, gdy zawrze umowę o zarządzanie w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościam i, gdy jest licencjonowanym zarządcą.
Zate m to piśmiennictwo było nic niewarte. A wystarczyło przeczytać ustawę o własności lokali, żeby się nie wygłupić:
Cytat:
Art. 20. 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Ustawa nie zawiera wymogu zawierania jakiejkolwiek umowy z członkiem zarządu spoza grona właścicieli, zaś ugn nie dotyczy właścicieli nieruchomości prywatnych.
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: Zarządca 2012-06-24 19:25
Dotychczas w piśmiennictwie wyrażano pogląd, że osoba spoza grona właścicieli lokali może być członkiem zarządu we wspólnocie mieszkaniowej wyłącznie wtedy, gdy zawrze umowę o zarządzanie w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościam i, gdy jest licencjonowanym zarządcą.
Obec nie orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje inny kierunek wykładni: właściciele lokali w nieruchomościac h prywatnych, które nie stanowią zasobu gminy lub Skarbu Państwa nie są zobligowani do zawierania umowy o zarządzanie z licencjonowanym zarządcą, ponieważ przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościam i nie nakładają na nich takiego obowiązku – takie stanowisko wyraził po raz pierwszy Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lipca 2007 roku (sygn. akt: III CZP 69/07) i pogląd ten podtrzymał w kolejnym orzeczeniu, tj. w uchwale z dnia z 16 lutego 2012 roku (sygn. akt III CZP 96/11).
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl