7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyUstanowienie funduszu remontowego

Ustanowienie funduszu remontowego

  Uchwała  w sprawie ustanowienia funduszu remontowego

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .... ...................................................................................................................  

 

UCHWAŁA nr ..../2006

 

 

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Gdańsku

 

w sprawie ustanowienia funduszu remontowego

 

Działając na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm. ) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Przykładowej 1 postanawiają, co następuje:

 

                                                                         

           § 1           

           

Ustanawia się Fundusz Remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przykładowej 1  w Gdańsku zwany w treści uchwały Funduszem, przeznaczony na pokrywanie kosztów wykonania remontów bieżących i kapitalnych nieruchomości wspólnej.

                                                           

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd do otwarcia rachunku bakowego Funduszu oraz ustanowienia jego konta  w ewidencji księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

§ 3

Właściciele zobowiązują się dokonywać miesięcznych  wpłat na poczet Funduszu w kwocie 1 zł. za m2 powierzchni użytkowej lokali.

 

§ 4

Środki zgromadzone na rachunku Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na cele remontowe nieruchomości wspólnej określone odrębnymi uchwałami ogółu właścicieli lokali.

           

§ 5

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

       

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  ...... udziałów

 


 

 

---------------------

Omówienie:

 

  • 1) wydatki na remonty nieruchomości wspólnej, zgodnie z brzmieniem art. 14 ustawy o własności lokali, stanowią składnik kosztów zarządu nieruchomością wspólną, element zaliczki wpłacanej przez właścicieli lokali, rozliczanej wraz z pozostałymi kosztami co najmniej raz w roku,

 

  • 2) właściciele lokali mogą w drodze uchwały ustanowić fundusz remontowy, na który będą dokonywać ustalonych przez siebie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, konto tego funduszu będzie wówczas wydzielone w ewidencji księgowej,

 

  • 3) na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych właściciele lokali do dnia 31 grudnia 2005 roku mogli dokonywać określonych w tym przepisie odliczeń podatkowych z tytułu wydatków poczynionych na poczet funduszu remontowego.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl