19 lipca (piątek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyLicytacja lokalu

Licytacja lokalu

 

 

 

Uchwała ws. licytacji lokalu

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

............................................................. zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl .......................................................................

 

 

UCHWAŁA nr ..../2006

 

ws.  licytacji lokalu nr 5 położonego we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1

 

Działając na podstawie art. 22 ust. 3, pkt. 7 w zw. oraz art. 16  ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej we Wrocławiu    przy ul. Przykładowej 1 postanawiają, co następuje:

 

§ 1

W związku z notorycznym naruszaniem przez właściciela lokalu nr 5 Pana Jana Kowalskiego  położonego we Wrocławiu  przy ul. Przykładowej 1 zasad porządku domowego poprzez urządzanie hucznych zabaw w godzinach nocnych, utrudnianie  korzystania z lokali sąsiednich oraz nieruchomości wspólnej polegającym na dewastacji mienia, tj.  paleniu tablic ogłoszeniowych,  niszczeniu zamków, włączników elektrycznych, zanieczyszczaniu nieruchomości

oraz długotrwałym zaleganiem   z wnoszeniem opłat na pokrycie kosztów zarządu

 

- właściciele lokali upoważniają Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej do wytoczenia powództwa o licytację lokalu nr 5 położonego we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1.

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  ...... udziałów

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

..................................... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ........................................

 

 

-------------------------------------

Omówienie:


  

 

1) na podstawie art. 16 ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa może żądać w trybie procesu licytacji lokalu właściciela, który długotrwale zalega z zapłatą należnych od niego opłat, w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,

 

2) z powództwem można wystąpic wyłącznie p-ko właścicielowi, którego lokal został wyodrębniony, co potwierdził  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. akt: V CSK 442/08

 

3) wystąpienie z powyższym powództwem stanowi przekroczenie zarządu zwykłego i wymaga zgody ogółu właścicieli wyrażonej w formie uchwały (art. 22 , ust 3, pkt. 7 ustawy o własności lokali),
 

 

4) za „niewłaściwe zachowanie właściciela", które „czynni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym", należy także uznać zaniechanie przez tego właściciela podjęcia działań mających na celu eksmisję dokuczliwego najemcy,
 

 

5) regulamin porządku domowego uchwalają właściciele w formie uchwały.

 

 

Uchwała została uaktualniona w dniu 28 grudnia 2010 roku o orzeczenie SN V CSK 442/08


 


 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl