17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyMontaż reklam na elewacji

Montaż reklam na elewacji

 

montaż reklamy uchwałaUchwała w sprawie umieszczania urządzeń reklamowych i informacyjnych w nieruchomości wspólnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

Uchwała nr 1/2013

 

 

właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Fikcyjnej 1 w Warszawie

w sprawie umieszczania urządzeń reklamowych i informacyjnych w nieruchomości wspólnej

 

 

 


1. Umieszczenie urządzeń informacyjnych i reklamowych możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy ze wspólnotą mieszkaniową regulującej szczegółowo zasady i sposób korzystania z nieruchomości wspólnej.

 

2. Urządzenia, o których mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały mogą być umieszczane w wyznaczonych do tego celu miejscach, tj. na konstrukcjach stalowych usytuowanych w obrębie nieruchomości przy drzwiach wejściowych prowadzących do budynku.

 

3. Ustala się ujednoliconą wielkość powierzchni reklamowej/informacyjnej dla jednego podmiotu o wymiarach szerokość 40cm wysokość 25 cm.

 

4. Umieszczenie urządzenia reklamowego/informacyjnego jest odpłatne, miesięczna opłata za jedno urządzenie wynosi 30 zł.

 

 5. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

Przeciw uchwale głosowali właściciele, których udziały wynoszą łącznie .......

 

 

 

-----------------------------

Omówienie:

Umieszczenie tablicy informacyjnej, czy reklamowej w nieruchomości wspólnej wiąże się dla właściciela lokalu będącego jednocześnie współwłaścicielem tej wspólnej nieruchomości z problematyką uregulowaną w art. 206 kodeksu cywilnego oraz 13 ust. 1 ustawy o własności lokali.

 

 

Jak stanowi art. 206 k.c. "każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli", art. 13 ust. 1 uwl nakłada na właściciela obowiązek korzystania ze wspólnej nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli.

 

 

Wątpliwości budziła kwestia uprawnień wspólnoty mieszkaniowej jako podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną w sferę współkorzystania z nieruchomości wspólnej – innymi słowy, czy właściciele w drodze uchwał mogą ustalić zasady umieszczania reklam i odpłatność za nie.

Z wypracowanego już poglądu w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że o ile nie można właścicielowi uniemożliwić umieszczania takich urządzeń, to jednak właściciele lokali uprawnieni są do uregulowania w drodze uchwał zasad montażu a także, co istotne odpłatności.

 

 

Wprowadzenie odpłatności za umieszczanie tablic informacyjnych na elewacji nie narusza prawa,  jest to część wspólna nieruchomości i wspólnota mieszkaniowa może zróżnicować koszty jej utrzymania poprzez dodatkowe obciążenia właścicieli lokali użytkowych, o ile  jest to uzasadnione sposobem korzystania ( tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23.02.2010 roku, sygn. akt: I ACa 33/10, niepubl.).

 

 

 

 


 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl