17 stycznia (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyPrzeznaczenie nadwyżki na fundusz remontowy

Przeznaczenie nadwyżki na fundusz remontowy

 

Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki na fundusz remontowyPrzeznaczenie nadwyżki na fundusz remontowy

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 


UCHWAŁA nr 3/2013

 

 

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Przykładowej 1 w Gdańsku

 

w sprawie przeznaczenia nadwyżki na fundusz remontowy


1. Działając na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm. ) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Przykładowej 1 postanawiają przeksięgować nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikającą z rozliczenia kosztów zarządu za rok 2012, która zgodnie z pkt. 13 zatwierdzonego uchwałą nr 2/2013 sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej wynosi 18 500 zł. (słownie złotych osiemnaście tysięcy pięćset) na fundusz remontowy.

 

 

2. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się

Data

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  ...... udziałów

 

 

 

 

---------------------

Omówienie:

1) zgodnie z art. 30 ustawy o własności przynajmniej raz w roku w pierwszym kwartale zwoływane jest zebranie właścicieli, to na nim   zarząd wspólnoty mieszkaniowej (lub zarządca, który sprawuje zarząd powierzony w rozumieniu art. 18 ust. 1 uwl) przedstawia sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.

 

 

2) ze sprawozdania finansowego może wynikać, że wniesione w ciągu roku zaliczki były wyższe niż poniesione koszty lub odwrotnie. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami właściciele na zebraniu decydują, na jaki cel przeznaczona zostanie nadpłata za rok ubiegły. W szczególności mogą oni podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków na fundusz remontowy lub na bieżące opłaty.

 

 

3) w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt: II CSK 358/10) Sąd Najwyższy przedstawił pogląd, że jednym ze sposobów rozliczenia nadwyżki wynikającej z rozliczenia kosztów zarządu może być jej przeznaczenie  na zasilenie funduszu remontowego.

W wyroku z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt: I ACa 542/11 (niepubl.) Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił powyższe zapatrywanie  Sądu Najwyższego i orzekł, że nadwyżki z tytułu zaliczek uiszczonych na koszty zarządu należą do majątku wspólnoty mieszkaniowej a ich rozliczenie „może nastąpić w różny sposób: zwrot właścicielom, przeznaczenie na fundusz remontowy, przeznaczenie na koszty zarządu w następnym roku kalendarzowym” a o tym w jakiej formie to nastąpi decydują właściciele w drodze uchwały określającej sposób rozliczenia nadwyżki: „wspólnota powinna rozliczyć się z uzyskanej nadwyżki z właścicielami lokali podejmując uchwałę o rozliczeniu nadwyżki” (por. wyrok SA w Warszawie z dnia, sygn. I Aca 542/11).

 

 

 

 


 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: koziorozka 2014-04-12 15:20
Nic się nie zmieniło, nadal można nadwyżkę z "eksploatacji" przeznaczać na remonty.
Tylko nadwyżka za media m u s i wrócić do wpłacających.
Cytuj
#1 Kamila 2014-04-11 20:47
Witam,

Czy do dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii nie zmieniło i można przeznaczyć nadwyżkę na f.r?


Proszę o pilne info.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl