25 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyBudowa instalacji gazowej z montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz wkładu ze stali kwasoodpornej

Budowa instalacji gazowej z montażem pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz wkładu ze stali kwasoodpornej

 budowa instalacji gazowej, wkład ze stali kwasoodpornej

 

 

UCHWAŁA NR ......./2015

właścicieli lokali w nieruchomości położonej przy ul ...................  w.......................

  podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów w dniu … 

 

 

w sprawie udzielenia zgody na budowę instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz montaż wkładu ze stali kwasoodpornej.

 

 

 

----------------www.zarzadca.pl---------------------
 
 
 
 

 

Działając na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przykładowej 5 postanawiają, co następuje:

 

 

 

 §1

Udzielić zgody  ………………….. -  właścicielowi mieszkania nr 7 zwanym w dalszej części uchwały Inwestorem na budowę instalacji gazowej, montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego w mieszkaniu oraz montaż wkładu kwasoodpornego w przewodzie kominowym.

 

 

 

 §2

Przed rozpoczęciem prac budowlanych i instalacyjnych Inwestor zobowiązany jest uzyskać:

- opinię zakładu gazowniczego,

- opinię kominiarską,

- projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu,

-pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

 

 

 

§3

Prace budowlane i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości Inwestor zobowiązany jest w czasie trwania prac budowlanych do systematycznego sprzątania, usuwania gruzu a po zakończeniu prac niezwłocznie doprowadzić części wspólne do stanu pierwotnego.

 

 

 

 §4

Prace objęte tą uchwałą zostaną wykonane własnym staraniem i na własny koszt Inwestora.

 

 

 

§5

Inwestor po wykonaniu prac określonych w § 1 przedstawi Zarządcy wspólnoty opinię kominiarską stwierdzająca prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych, wentylacji i spalinowych.

 

 

§6

Niniejsza uchwała stanowi prawo udzielone Inwestorowi.................................. do dysponowania   nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /t.j Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm./

 

 

 

§7

Wymiana wkładu ze stali kwasoodpornej zamontowanym w przewodzie kominowym, która może mieć miejsce w przyszłości wykona będzie staraniem i na własny koszt właściciela lokalu nr 7 za pisemną zgodą Zarządcy wspólnoty.

 

 

 

§8

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Udział 

Tak (podpis) 

   Nie (podpis)   

Wstrzymał się (podpis) 

Data    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowali właściciele posiadający  ....... udziałów

Wstrzymali się  od głosowania właściciele posiadający  ...... udziałów


 

 

 

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------
 

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#3 www.zarzadca.eu: blazejh 2016-01-07 09:58
Pierwszy punkt jest częściowo sprzeczny z siódmym.
Jeżel i w pierwszym wspólnota udziela zgody na wkład, to na jakiej zasadzie na ten sam wkład ma ponownie udzielać zgody zarządca? Nie za dużo tych uzgodnień?
Cytuj
#2 www.zarzadca.eu: Konformista 2016-01-06 09:53
A może podyskutujmy, co ma zrobić właściciel jak takiej uchwały WM nie podejmie.:bigsm ile:
Cytuj
#1 piotr 2016-01-06 07:48
Uchwala
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl