11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyWzory uchwał: cesja praw z tytułu rękojmi

Wzory uchwał: cesja praw z tytułu rękojmi

 

 Wzory uchwał: cesja praw z tytułu rękojmi

Uchwała nr 1/2017 r z dnia…………………………………. właścicieli lokali

 

 

w sprawie udzielenia wyrażenia zgody na zawarcie umów przelewów wierzytelności i udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej

 

1.Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o własności lokali właściciele lokali położonych w nieruchomości nr 1 przy ul. Przykładowej w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Warszawie urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr: 22228, tworzący Wspólnotę Mieszkaniową „Stateczna” , nr REGON 22990, wyrażają zgodę na zawarcie z właścicielami lokali umów cesji praw i roszczeń przysługujących im w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ,adres: ul. Zachlapana 34, 50-990, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265544 – lub jej następcy prawnego.

 

2.Przedmiotem umów, o którym mowa w punkcie poprzedzającym są roszczenia cywilno - prawne z tytułu rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze z związku z wadami fizycznymi w częściach wspólnych nieruchomości.

 

3. Właściciele lokali, celem wykonania niniejszej uchwały udzielają Zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

4.Wzór umowy cesji stanowi załącznik do uchwały.

 

5.W zakresie nieuregulowanym w treści niniejszej uchwały zastosowanie mają przepisy Ustawy o własności lokali i Kodeksu cywilnego.

 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:

-wzór umowy cesji,

-karty do głosowania.

 


Zamów dokument

Redagowanie projektów uchwał, umów

     

Zamów dokument

  

Sporządzenie dokumentów z zakresu gospodarowania nieruchomościami, funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i prawa rzeczowego, w szczególności redagowanie projektów umów, uchwał, pism procesowych, i innych pism oraz wniosków i oświadczeń.       

 

http://www.zarzadca.pl/oferta-portalu

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

 

logo

zarzadca

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#2 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-09-21 12:01
Potrzebna jest uchwała - z samej ostrożności procesowej. Istnieją, co prawda orzeczenia, w myśl których zawieranie tego rodzaju umów, czy dochodzenie roszczeń to czynność zwykłego zarządu, jednak w mojej ocenie, to zbyt ryzykowane, aby zaniechać głosowania w tej sprawie. Deweloper będzie się bronił i na pewno zarzut braku legitymacji podniesie - nikt nie zagwarantuje, że sąd w danym postępowaniu go nie uzna.
Cytuj
#1 Alina1980 2017-09-19 18:12
Witam wszystkich, mam wątpliwości, czy do zawierania takich umów konieczna jest uchwała. To nie jets czynność zwykłego zarządu?
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl