15 października (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyOświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 zgoda wspólnoty na alkohol

                                                                                                                                                                               Wrocław, dnia 1 lipca 2019 roku.

 

Wspólnota Mieszkaniowa

Przykładowa 1

50-950 Wrocław

adres dla doręczeń:

Przykładowa 1/5

50-950 Wrocław

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1 w osobach:

 

1) Anna Solska, zam. we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1/5- członek zarządu,

 

2) Jan Kucharski, zam. We Wrocławiu przy ul. Przykładowej 1/6 – członek zarządu,

 

działając w oparciu o uchwałę właścicieli lokali numer 3 z dnia 30 czerwca 2019 roku wyraża zgodę

spółce „Sklep monopolowy” Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przykładowej 2, KRS numer 0000878787, NIP numer 788000000, Regon numer:

9999999999 na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym zakresie w punkcie sprzedaży przy ul. Przykładowej 1/ 1 we Wrocławiu.

 

 

                                                                                                                               ……………………………………

 

                                                                                                                                ………………………………….

 

 

Omówienie:

 

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”, do wniosku o jego wydanie należy dołączyć zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (art. 18 ust. 6 pkt. 3 ustawy).

 

 

Pisemna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż napojów alkoholowych to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, do jej wyrażenia konieczna jest – na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali – uchwała właścicieli lokali, należy w niej określić elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne, takie jak:

-dane podmiotu, któremu zgody udzielono,

-adres punktu sprzedaży,

-zakres zgody ( 4,5 %, 4,5% do 18%, powyżej 18 %).

 

 

 

Za wieloosobowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej – oświadczenia woli składają przynajmniej dwaj jego członkowie (art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali).

 

 

 

 

 

 

źródło:

 

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych
 

 

 

Blogi

 

 

 
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl