20 maja (poniedziałek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyZmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną

 

 

Uchwała  w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Złotej 10 w  Warszawie

 

Uchwała nr ... /2006 /protokołowana przez notariusza/

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 85, poz. 90 z późn. zm.) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Złotej 10   postanawiają, co następuje:

 

  § 1

 

            Z dniem 1 lipca 2006 roku zmienia się sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przy ulicy  Złotej 10 w Warszawie, w ten sposób, że odwołuje się zarząd sprawowany przez MDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie  przy ul. Rakowieckiej 2 oraz uchwala się, że zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie przez właścicieli lokali lub osoby fizyczne spoza ich grona wybrane na zebraniu w trybie art. 20 ustawy o własności lokali.

 

 § 2

            Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI

 

       

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

 

-------------------------------------

 

Omówienie:

  • 1) zmiana sposobu zarządu wymaga podjęcia uchwały protokołowanej przez notariusza (art. 18,ust. 2a ustawy o własności lokali),
  • 2) w praktyce podejmowana jest na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, notariusz obecny na nim - sporządza protokół z głosowania, zamieszcza w nim treśc podjętej uchwały,
  • 3) zmiana osoby zarządcy nie wymaga jednak protokołowania przez notariusza - tak piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog

Komentarze  

#25 www.zarzadca.eu: blazejh 2016-02-12 10:00
Elegancki wywód sędziów SN co roli do pełnomocnika, który głosując w imieniu reprezentowaneg o właściciela lokalu, nie dokonuje czynności w postaci uchwały. Więc nie musi był umocowany notarialnie do aktu głosowania tylko dlatego, że uchwała jest protokołowana przez notariusza.


Ciekawsza jest sprawa przyczyny złożenia kasacji przez spółkę!!!

Przecież w dwóch instancjach spółka wygrała, a wspólnota dwa razy przegrała. Dwa razy stwierdzono nieważność uchwały!

Czy li chodzi o pieniądze. Moim zdaniem w spółce połapali się, że wyrok apelacyjny jest wadliwy i jest podstawa do kasacji.
Skwap liwie wnieśli kasację (rozpatrzoną prawie dwa lata po apelacji), oczywiście wygrali ją, sprawa wróciła do sądu apelacyjnego.

Efekt? Moim zdaniem najszybciej za rok-dwa będzie prawidłowy wyrok.
Właściciele pewnie skołowani, czekają na zakończenie procedur sądowych i nie podejmą trzeci raz uchwały. Więc zarządca powierzony za pomocą kruczka prawnego i przy pomocy spółki F na długi czas ma spokój. Może kasować wspólnotę która go nie chce.
Cytuj
#24 www.zarzadca.eu: gecon 2016-02-11 22:35
Lektura tego wyroku nic nie wnosi do tematu wątku.
Wyrokie m tym SN uchylił uchwałę wspólnoty i stwierdził, że do głosowania nad zmianą sposobu zarządu nie jest wymagane pełnomocnictwo notarialne lecz rodzajowe a z racji braku w aktach pełnomocnictw (za 30 właścicieli !!! ) nakazał ponownie Sądowi Apelacyjnemu ustalić treść pełnomocnictw i ocenić wynikający z nich zakres umocowania jednego pełnomocnika.
Z uwagi na fakt iż ta uchwała została podjęta po ponownym głosowaniu wynikiem:
Cytat:
...poparli ją właściciele reprezentujący 50,40 % udziałów, a przeciwko byli właściciele reprezentujący 1,09 % udziałów...
- "ważny jest każdy przecinek w pełnomocnictwie " - decyzja SN jest zasadna.
Wypada sobie, czyli nam właścicielom we wspólnotach, życzyć - aby wszyscy sędziowie byli tak rzetelni przy rozpatrywaniu ważności uchwał właścicieli.
Cytuj
#23 Gregory 2016-02-11 18:45
Polecam lekturę
Sygn. akt I CSK 1047/14
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITE J POLSKIEJ
Dnia 15 stycznia 2016 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Antoni Górski (przewodniczący ) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)
Cytuj
#22 Jacek 2015-04-29 19:28
Gratuluję wnikliwości ale zaproponowany projekt uchwały jest nieco ,,niedopieszczo ny”.[Cyt:] ,, Przecież ta umowa to jest umowa wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu, czyli umowa między sprzedającym, a kupującym.” Nie tak do końca . Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali , w której jednocześnie określono sposób zarządu nieruchomością wspólną, jest umową łączoną Jedna część tej umowy dotyczy przeniesienia; praw własności do lokalu i praw z tym związanych (ma odniesienie do mienie), natomiast druga część tej umowy, dotyczy w szczególności sposobu zarządu cwn. ( ma odniesienie do; uprawnień i obowiązków określonego zarządu wspólnoty mieszkaniowej). Moje zdanie [cyt:] ,, Podjęta uchwała w trybie ( art.18. ust.2a.) działa jak aneks do umowy.” . To nie jest domaganie się aneksowania wszystkich umów nabycia lokali w danej nieruchomości ale zapisanie w projekcie uchwały, o zmianie sposobu zarządu , że druga część umowy traci aktualność.(J.K .)
Cytuj
#21 www.zarzadca.eu: cdn 2015-04-29 00:03
Cytat:
Podjęta uchwała w trybie ( art.18. ust.2a.) działa jak aneks do umowy. Czy tak nie jest? (J.K)

Nie. Właściciele podejmują uchwałę o zmianie sposobu zarządu, a nie o zmianie umowy sprzedaży lokalu.
Przeci eż ta umowa to jest umowa wyodrębnienia i przeniesienia własności lokalu, czyli umowa między sprzedającym (obecnie najczęściej jest nim deweloper), a kupującym. Uchwałą właścicieli lokali nie można zmienić tej umowy, można natomiast zmienić sposób zarządu nieruchomością wspólną.
Cytuj
#20 Jacek 2015-04-28 23:29
.(1).[ Cyt:] ,,nie ma wymogu, żeby w uchwałach właścicieli podawać jakąkolwiek podstawę prawną .". Zgoda ale skoro zaczęło się [ cyt:] ,, Działając na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( Dz. U. z 2000 roku, Nr 85, poz. 90 z późn. zm.) " . To podawanie wybiórczo przepisów stosowanych jest niedokończeniem projektu wzoru.
(2). [Cyt: ] ,,Uchwala się zmianę sposobu zarządu? Przecież w projekcie napisano to samo, tylko innymi słowami." Zgoda. Ale podany w § 1 projektu uchwały zapis zrozumiały jest tylko dla osób bardzo dobrze znających język prawny.
(3)[Cyt:] ,,Właściciele zmieniają nie umowę, lecz ustanowiony umową sposób zarządu. Ustawa nie wymaga zmiany umowy." Naprawdę? Umowa, o której rozmawiamy, to umowa opisana art. 7,8 i 9 (uowl) . W umowie tej zapisu o sposobie zarządu dokonuje się zgodnie z art.8. ust. 2.. Podjęta uchwała w trybie ( art.18. ust.2a.) działa jak aneks do umowy. Czy tak nie jest? (J.K)
Cytuj
#19 www.zarzadca.eu: cdn 2015-04-28 23:18
OK, poprawka naniesiona: ponad 50%.
KubaP, co sądzisz o meritum?
Cytuj
#18 www.zarzadca.eu: KubaP 2015-04-28 23:14
cdn nie przekręcaj wpisów jak cytujesz
Cytat:
ponad 50% właścicieli zagłosowało skutecznie i uchwała o zmianie sposobu zarządu nieruchomości wspólnej zapadła

a twoja wersja to

Cytat:
Cytat:
50% właścicieli zagłosowało skutecznie

Raczej więcej, niż 50%, bo wymagana jest większość głosów.
Cytuj
#17 www.zarzadca.eu: cdn 2015-04-28 23:10
Jacek:
Cytat:
ponad 50% właścicieli zagłosowało skutecznie

A czy może wystąpić sytuacja, że 50% właścicieli zagłosuje nieskutecznie? Nowomowa prawników...

Na czym polega "błąd praktyczny"? Uchwała dotyczy zmiany sposobu zarządu z powierzonego na "właścicielski" . Wybór zarządu wspólnoty wymaga podjęcia odrębnej uchwały. Wpisywanie składu zarządu wspólnoty do aktu notarialnego i dalej do KW powoduje zaśmiecanie księgi wieczystej. Co zrobisz z wpisem w KW, że zarząd wspólnoty to Jan Kowalski i Stanisław Nowak po zmianie składu zarządu?

Czy ty serio uważasz, że właściciele lokali są idiotami? Że odwołają zarząd powierzony i nie wybiorą zarządu wspólnoty, zostając bez reprezentacji? Ile znasz takich przypadków w realu? Bo ja nie znam żadnego.
Cytuj
#16 Jacek 2015-04-28 23:02
Prezentowany projekt posiada pewien błąd praktyczny. Podjęcie uchwały w/g zaproponowanego wzoru, może doprowadzić do bardzo niekorzystnej sytuacji dla właścicieli lokali t/j dłuższego lub krótszego okresu braku zarządu wspólnoty. [Przykład : ] ,,Załóżmy, że ponad 50% właścicieli zagłosowało skutecznie i uchwała o zmianie sposobu zarządu nieruchomości wspólnej zapadła . Część z właścicieli ucieszonych , że (stary przykry) zarząd został odwołany wyszła ,, oblać” sukces a pozostali na zebraniu właściciele nie posiadają już w sumie ponad 50 % udziałów i nie wybiorą , w dniu odwołania starego zarządu, nowego zarządu zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 20. ustawy ."] (J.K.)
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl