7 lipca (wtorek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUchwałyWybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 

Uaktualniono o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia  z dnia 16 lutego 2012 roku (sygn. akt: III CZP 96/11)

 

Uchwała w sprawie wyboru zarządu

 

 

.............................::: ZARZĄDCA PORTAL INFORMACYJNY :::........................

 

...... zarzadca.com ........ zarzadca.eu ......... zarzadca.pl ........ zarzadca.com.pl ....

...................................................................................................................  

 

 

 

 

Uchwała nr 1/2006

 

właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową  przy ul. Fikcyjnej 30 w Warszawie

 

w sprawie wyboru zarządu

 

§ 1

 

Działając na podstawie art. 23 w zw. z brzmieniem art. 20 ustawy o własności lokali właściciele lokali wybierają Zarząd w osobach:

- Pani Marianny Nowak - zam. w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 30/2,

- Pana Jana Kowlaskiego - zam. w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 30/11.

 

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

PODPISY WŁAŚCICIELI LOKALI:       

L.p.    

Imię i nazwisko                             

Adres

Udział

Tak/ Nie/ Wstrzymał się          

Data

Podpis                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za uchwałą głosowało ....... udziałów

Przeciw uchwale głosowało ....... udziałów

Wstrzymało się od głosowania ...... udziałów

 

 

 

Omówienie:

 1) jeżeli właściciele nie powierzyli zarządu w trybie art. 18 ustawy o własności lokali, to zgodnie z dyspozycją art. 20 ustawy obowiązani są podjąć uchałę w/s wyboru jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu,

 

2) członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna, właściciel lub osoba spoza grona właścicieli lokali; osoba prawna od czasu nowelizacji ustawy o własności lokali, która miała miejsce w 2000 roku - nie może być członkiem zarządu wspólnoty - możliwe jest jednak powierzenie osobie prawnej sprawowania funkcji zarządcy nieruchomości (art. 18 ustawy),

 

3) W uchwale z dnia 16 lutego 2012 roku (sygn. akt: III CZP 96/11) Sąd Najwyższy orzekł, że„wynikający z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651) wymóg posiadania licencji zarządcy nie dotyczy członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wybranego spoza grona właścicieli lokali. ” Orzeczenie zapadło w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego:„Czy ważny jest wybór na członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości osoby nie będącej właścicielem lokalu należącego do tej wspólnoty, jeśli nie legitymuje się ona tytułem licencjonowanego zarządcy w rozumieniu art. 184 i następne ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651)? ”

 

4) członkowie zarządu mają prawo do pobierania wynagrodzenia; zgodnie z dyspozycją art. 28 ustawy właściciel lokalu pełniący funkcję członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy; w przypadku   osoby spoza grona właścicieli, która pełni funkcję członka zarządu -   prawo do pobierania wynagrodzenia wynika zwykle z umowy zawartej ze wspólnotą lub podjętej uchwały ogółu właścicieli,

 

5) członkowie zarządu mogą być w każdej chwili uchwałą właścicieli lokali odwołani lub zawieszeni w wykonywaniu swojej funkcji,

 

6) zgodnie z brzmieniem art. 26 ustawy o własności lokali niedokonanie wyboru zarządu przez właścicieli lokali stanowi przesłankę ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd.


 

 

źródło:

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

blog
Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Komentarze  

#17 www.zarzadca.eu: wp44 2014-12-05 20:16
Ja też uważam, że lepiej, kiedy jest firma z doświadczeniem, niż bez. Tylko, że o przytoczonym podmiocie ostro się dyskutuje na różnych forach, na przykład NA TYM, o podobnej tematyce. Niedobrze, kiedy o jakimś podmiocie tak się dysutuje w internecie.

Wydaje mi się, że te pozytywne wpisy zawierające nazwę firmy tworzą liceliści, albo studenci studiów niestacjonarnyc h, za 14 gr. brutto / komentarz. Jeśli są na umowie o dzieło, to jeszcze -20 % do US.
Cytuj
#16 www.zarzadca.eu: cdn 2014-11-24 11:00
Cytat:
zarządca nie zgodził się z wynikiem bo popierał zarząd stary .Zakwestionował wynik bo głosy były zbierane na zebraniu -jako 100%-zyskaliśmy po 42% dla każdego

Czy popierał stary zarząd, czy nie, to ma rację: 42% to nie większość. Uchwały nie ma, dopóki projekt nie uzyska poparcia właścicieli, dysponujących ponad 50% udziałów.
Cytat:
czy ma prawo do zbierania głosów mieszanych

Zgodnie z ustawą powinien to robić zarząd, ale starego zarządu już nie ma, nowy jeszcze nie został wybrany. Ktoś musi zebrać głosy. Z orzecznictwa sądowego wynika, że najważniejsza jest wola właścicieli lokali. Jeśli będzie większość za uchwałą, to sąd raczej jej nie uchyli.
Cytat:
Motywacja Sądu jest adekwatna także dla stosunków wspólnoty mieszkaniowej. Jak trafnie dostrzegły Sądy orzekające, nadmiernie sformalizowana interpretacja przepisów dotyczących jej działania mogłoby prowadzić do istotnego ograniczenia właścicieli lokali w wykonywaniu prawa własności albo wręcz – jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy – do paraliżu ich czynności ze względu na sprzeciw zarządu. Takie rozumienie wymogów formalnych wprowadzałoby także istotne utrudnienie funkcjonowania wspólnot, w szczególności tam, gdzie jest duża liczba właścicieli, a ich część nie wykazuje zainteresowania sprawami wspólnoty lub dotarcie do nich napotyka na poważne przeszkody. Z tego punktu widzenia istotne jest, czy mimo uchybienia przepisom proceduralnym ustawy lub statutu osiągnięty został cel, którego realizacji one służą. (...)

Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione, może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004 r., IV CK 543/03
Cytuj
#15 www.zarzadca.eu: KubaP 2014-11-24 10:25
[cite] Gość Zarzadca.pl:(ST ASIA) [/cite]wybieran o nowy zarząd na wniosek części właścicieli wspólnoty -okazało się ,że zarządca nie zgodził się z wynikiem bo popierał zarząd stary .
Zakwestionował wynik bo głosy były zbierane na zebraniu -jako 100%- [color=#00f]uzy skaliśmy po 42% dla każdego[/color]-czy ma prawo do zbierania głosów mieszanych ? Wspólnota mieszkaniowa to nie spółdzielnia mieszkaniowa , i nie głosują tylko ci co są reprezentowani na zebraniu , ale wszyscy właściciele tak aby uzyskać wynik ZA przyjęciem uchwały , ponad 50%.

Nowy zarząd WM nie został wybrany , bo nie przekroczył 50 % udziałów ze 100 % ogółu właścicieli lokali ( nie mylić z tymi co na zebraniu byli reprezentowani)

Należy dozbierać głosy wśród tych właścicieli lokali, co nie głosowali . Głosów trzeba nazbierać tyle, by przekroczyło 50% ;liczone udziałami w NW.
Cytuj
#14 www.zarzadca.eu: gecon 2014-11-23 20:47
Cytat:
zarządca nie zgodził się z wynikiem bo popierał zarząd stary
Typowa wspólnota w której "ogon merda psem" czyli właściciele nie wiedzą, że są właścicielami.
Co ma zatrudniony administrator (zarządca) do oceniania wyników głosowań właścicieli???

Cytat:
Zakwestionował wynik bo głosy były zbierane na zebraniu
Jakim prawem zatrudniony administrator (zarządca) kwestionuje wyniki głosowania???

Cytat:
czy ma prawo do zbierania głosów mieszanych
Nie - administrator (zarządca) nie ma żadnego prawa do zbierania głosów.
Gło sowanie indywidualne (mieszane z dozbieraniem) ma prawo prowadzić tylko i wyłącznie zarząd wspólnoty.
Cytuj
#13 STASIA 2014-11-23 20:11
wybierano nowy zarząd na wniosek części właścicieli wspólnoty -okazało się ,że zarządca nie zgodził się z wynikiem bo popierał zarząd stary .Zakwestionował wynik bo głosy były zbierane na zebraniu -jako 100%-zyskaliśmy po 42% dla każdego-czy ma prawo do zbierania głosów mieszanych ?
Cytuj
#12 www.zarzadca.eu: cdn 2014-11-15 19:35
Cytat:
Wiem co się działo u nas zanim pojawił się Status... Teraz jest bez porównania lepiej - są inwestycje, nic nie dzieje się z łaski.

Za reklamę wypada zapłacić, a nie tak anonimowo wciskać kity.
Cytuj
#11 www.zarzadca.eu: KubaP 2014-11-14 18:26
[cite]Gość Zarzadca.pl (kakus)[/cite] Wiem co się działo u nas zanim pojawił się Status, co/kto to jest Status?

[cit e]Gość Zarzadca.pl (kakus)[/cite] Nie ogarniam niektórych zarządców bo trzepią dużą kasę,
Teraz jest bez porównania lepiej - są inwestycje, nic nie dzieje się z łaski.
Czemu tak trudno wykonywać swoje obowiązki? wszytko zależy przecież od ludzi a nie instytucji ,
to ludzie wykonują czynności , świadczą usługi ...

czy ty zawsze pracujesz bez wad ? i tak akuratnie wykonujesz swoje obowiązki ( nie zakładam, że jesteś bezrobotnym)... ..
Cytuj
#10 www.zarzadca.eu: KubaP 2012-09-03 09:59
[cite] a-z:[/cite]Cytat:
głosują tzw. blokiem na wszystkich jednocześnie, gdzie przy każdym kandydacie oddają głos ZA lub Przeciw.

Tak. Tego nie rozumiem. Albo blokiem, albo za każdym osobno. Dla mnie to sprzeczność. Może dla ciebie tak jest, ale nie dla mnie ... to jest dwa w jednym :wink:....
Głosują nad składem zarządu i zarazem głosują nad każdą osobą indywidualnie, by wypełnić ustawowy obowiązek ...
Cytuj
#9 www.zarzadca.eu: a-z 2012-09-03 08:57
Cytat:
głosują tzw. blokiem na wszystkich jednocześnie, gdzie przy każdym kandydacie oddają głos ZA lub Przeciw.

Tak. Tego nie rozumiem. Albo blokiem, albo za każdym osobno. Dla mnie to sprzeczność.
Cytuj
#8 www.zarzadca.eu: Zarządca 2012-08-31 17:08
[cite] a-z:[/cite]Nie o to w ogóle chodzi.
Ktoś chce głosować, ale ma problem. Zgadza się na kandydata A a nie zgadza się na kandydata B. Gdy będzie głosowanie rozłączne nie ma sprawy. Gdy będzie łączne nie wie co ma zrobić.
Idziemy w skrajność. Jak ma zagłosować członek wspólnoty A, który jest również kandydatem. Oczywiście popiera siebie, ale w życiu nie chce współpracować z B. Ma zagłosować na TAK, czyli poprzeć zarówno A i B, czy też na NIE i nie zagłosować m. in. na siebie?

Myśl ę, że w wyjątkowych sytuacjach taki sposób zredagowanie uchwały mógłby spowodować jej uchylenie, jednak należałoby udowodnić, że miało to wpływ na wynik głosowania.
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl