20 stycznia (środa)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyAneks do umowy najmu lokalu - obniżenie czynszu covid 19

Aneks do umowy najmu lokalu - obniżenie czynszu covid 19

obniżenie czynszu COVIDAneks do umowy najmu lokalu użytkowego – zmiana wysokości czynszu

 

 

ANEKS nr …

 

z dnia 20 marca 2020 roku do umowy najmu zawartej w dniu 1 stycznia 2017 roku  roku pomiędzy:

 

Janem Kowalskim  zamieszkałym w Warszawie przy ul. Przykładowej 1, PESEL XXXXXXX występującym w umowie jako Wynajmujący,

 

a  

 

Janem Nowakiem zamieszkałym w Warszawie przy ul. Przykładowej 2, legitymującym się kartą stałego pobytu RP XXXXXX, PESEL XXXXXXXX, obywatelem Ukrainy nr paszportu XXXXXX występującym w umowie jako Najemca,

 

o treści następującej:

 

 

1.W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i czasowym ograniczeniem działalności restauracji strony zgodnie ustalają, że należny Wynajmującemu czynsz najmu za miesiąc marzec 2020 roku ulega pomniejszeniu o kwotę xxxxxxxxxxx zł. (słownie złotych: xxxxxxxxxxxxxxxxx ) i wynosi xxxxxxxxxxx . (słownie złotych: xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.W pozostałym zakresie umowa pozostaje bez zmian.

3.Niniejszy aneks obowiązuje od dnia jego podpisania przez strony.

4. Aneks sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze  stron.

 

Wynajmujący                                                                                                              Najemca

 

 

Porady prawne online portalu Zarządca

 

Zamów poradę

http://www.zarzadca.pl/porada-prawna

 

źródło:

Anna Kondrasiuk

Portal Informacyjny Zarządca

logo

zarzadca

 

 

 

 


forum wspólnot mieszkaniowych

 

 

Blogi

 

Dyskusja dostępna również na forum www.zarzadca.eu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl