11 lutego (czwartek)

www.zarzadca.pl

NAWIGACJA Wzory uchwał i umówUmowyWypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

 

 

 

  • ------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

Kraków, dnia 20 listopada 2017 roku.

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa

„Tęczowa"

ul. Nieistniejąca 3

30 - 950 Kraków

 

 

Pani

Anna  Nowak

ul. Fikcyjna  2

30 - 950 Kraków

Szanowna Pani,

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Tęczowa"   nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Nieistniejącej 3,   wypowiada  zawartą w dniu 1 stycznia 2015 roku  umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną - ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 roku. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Z poważaniem

 

Zarząd Wspólnoty  „Tęczowa"

 

------------------www.zarzadca.pl-------------------------

 

Omówienie:

1. Sąd Najwyższy w uchwale  z dnia 17 lipca 2007 roku (sygn. akt: III CZP 69/07 ) wskazał na szczególny charakter umowy o zarządzanie w rozumieniu u.g.n. wskazując na jej specyficzny charakter i przedstawił pogląd,  że należy ona do kategorii umów nazwanych. Skuteczne jej zawarcie wiąże się ze spełnieniem  wymogów określonych w tej ustawie. W szczególności winna być sporządzona na piśmie - pod rygorem nieważności. Nie zostanie więc zawarta w sposób dorozumiany, ponadto należy w niej określić wynagrodzenie zarządcy lub sposób jego ustalenia, zawrzeć oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Najistotniejszą sprawą jest jednak to, że taką umowę mogą  zawrzeć jedynie: zarządca licencjonowany lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 184 ust. 3 u.g.n. z właścicielem nieruchomości, wspólnotą mieszkaniową lub inną jednostką organizacyjną posiadającą  prawo do nieruchomości,

2. Do spraw związanych z zakończeniem obowiązywania  umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną stosuje się zasady ogólne kodeksu cywilnego;

W szczególności umowa może wygasnąć ze względu na upływ terminu, na który została zawarta ( umowa zawarta na czas określony), czy ziszczenie się warunku (np. dodatkowe zastrzeżenia) lub z mocy prawa ( w razie śmierci lub utraty zdolności prawnych przez zarządcę). Ponadto strony mogą   rozwiązać umowę -   w każdym czasie, za porozumieniem,  a w razie braku porozumienia za wypowiedzeniem.

3. Jeżeli terminu wypowiedzenia umowy nie określono w umowie, odpowiednio, przez analogię stosuje się przepisy kodeksu cywilnego regulujące stosunek zlecenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 746 dający zlecenie ( w tym przypadku wspólnota mieszkaniowa) może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Również  zarządca może  wypowiedzieć umowę w każdym czasie, gdy  nastąpiło to bez ważnego powodu   odpowiedzialny jest za szkodę.  Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

 

 

Komentarze  

#5 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-09-04 09:25
[cite] elan124:[/cite] Za dużo dbałości - ze strony ustawodawcy - o Zarządcę WM (aby jak najmniej doznał krzywdy), a za mało dbałości o interesy właścicieli lokali. Z kim to było konsultowane, tylko z zarządcami ? :wink:

Kiedy powstawał kodeks cywilny w latacjh 60-ych ubiegłego wieku nie istaniały wspólnoty mieszkaniowe, raczej spółdzielnei i PGR-y.:bigsmile :

Od dawna wiadomo, że w kwestii zarządu nieruchomością wspólną wymaga korekty, ale urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości się zabetonowali.

"Gruntownej reformy wymaga bowiem, nie tyle ustawa o własności lokali, co Kodeks cywilny – przynajmniej w zakresie regulującym tematykę współwłasności – a bez inicjatywy pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nie uda się zbyt wiele zdziałać.


W kontekście przemian jakie zaszły w branży nieruchomości – twór ten, rodem z epoki PRL jest mocno przestrzały. Nie przewidywano wówczas działalności deweloperskiej na taką skalę, z jaką mamy obecnie do czynienia, nikt nie brał pod uwagę, że mogą powstać obiekty stanowiące przedmiot współwłasności nawet i kilkuset podmiotów."

Więcej na ten teamt w artykule: "Małe wspólnoty mieszkaniowe do likwidacji"

na stronie czasopisma Zarządca Portal Informacyjny:

http://www.zarzadca.pl/prawo/akty-prawne/dzienniki-ustaw/3053-male-wspolnoty-mieszkaniowe-do-likwidacji
Cytuj
#4 www.zarzadca.eu: elan124 2017-09-02 08:32
Za dużo dbałości - ze strony ustawodawcy - o Zarządcę WM (aby jak najmniej doznał krzywdy), a za mało dbałości o interesy właścicieli lokali. Z kim to było konsultowane, tylko z zarządcami ? :wink:
Cytuj
#3 www.zarzadca.eu: Zarządca 2017-09-01 17:14
[cite] Gość Zarzadca.pl:[/c ite]Notatka zarządcy w Słubicach...W dniu podjęcia uchwały pan X juz nie żył...Mała mieszana wspólnota mieszkaniowa

Ale czy głosował?
Cytuj
#2 leszek 2017-06-17 07:49
bez podania przyczyny można wymówić umowę najmu dzierżawy...np. terenu działki pode garaż....
Cytuj
#1 Annagenowefa 2016-03-30 21:52
Notatka zarządcy w Słubicach...W dniu podjęcia uchwały pan X juz nie żył...Mała mieszana wspólnota mieszkaniowa
Cytuj

Dodaj komentarz

Dodając komentarz zgadzasz się z postanowieniami regulaminu.

Kod antyspamowy
Odśwież

Księgi wieczyste online

Księgi wieczyste online

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych online.

Księgi wieczyste w internecie:

http://ekw.ms.gov.pl